BOAF0232c Anatomie a fyziologie oka II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6:00–8:50 KOM 257
Předpoklady
BKZA011p Základy anatomie -před. && BOAF0131p Anatom.a fyziol. oka I-před. && BOPP011c Zdrav. první pomoc && BKBC011p Biochemie
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto cvičení student porozumí a dovede aplikovat znalosti anatomie oka, stavby buňky, histologie očních tkání, parametry oka. Definuje a správně interpretuje pojmy související s tunica fibrosa, tunica vasculosa, tunica interna, vnitřním prostorem oka, zrakovou dráhou, mozkovými centry, krevním a nervovým zásobením oka, pomocnými a ochrannými orgány oka. Nedílnou součástí je znalost embryologie oka a dědičnosti očních chorob.
Výstupy z učení
Na konci tohoto cvičení student:
- porozumí a dovede aplikovat znalosti anatomie oka, stavby buňky,
- bude znát histologii očních tkání, parametry oka.
Osnova
 • Fyziologie sítnice, zrakové dráhy, topografie retinálních okrsků, fyziologie fotoreceptorů, buňky amakrinní a horizontální, hyperpolarizace a depolarizace buněk, funkce gangliových buněk sítnice, kruhová receptivní pole, on-reakce, off-reakce, funkce pigmentového epitelu sítnice, receptivní pole zrakové dráhy, zraková kůra, area striata, parastriata, komplexní a hyperkomplexní pole, colliculus superior, elektrofyziologické vyšetřovací metody, motorika oka, funkce svalů, motorická jádra a nervy, párové pohyby oční, volní a reflexní pohyby, fasciculus longitudinalis, malé a velké oční pohyby, optokinetický nystagmus, zrakové iluze, fyziologie zornice, okulomotorický reflex, patologie zornicových reakcí, fyziologie binokulárního vidění, vývoj BV, normální retinální korespondence, vývoj zrakové ostrosti.
Literatura
 • Syka, J., Voldřich, L., Vrabec, F.: Fyziologie a patofyziologie zraku a sluchu.Vydání 1. Praha: Avicenum.1981.
 • 1. K. Kvapilíková: Anatomie a embryologie oka. IDVPZ, 1999
 • HYCL, Josef a Lucie TRYBUČKOVÁ. Atlas oftalmologie. 2. vyd. Praha: Triton, 2008. 239 s. ISBN 9788073871604. info
 • KUCHYNKA, Pavel. Oční lékařství. 1.vyd. Praha: Grada, 2007. [40], 768. ISBN 9788024711638. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Fyziologie oka a vidění. 2004. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. 94 s. ISBN 80-247-0786-1. info
 • AUTRATA, Rudolf a Jana VANČUROVÁ. Nauka o zraku. Brno, 2002. 226 s. Učebnice pro LF. ISBN 80-7013-362-7. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • FENEIS, Heinz a Wolfgang DAUBER. Anatomický obrazový slovník. 2. české přeprac. a rozš. Praha: Grada, 1996. ix, 455. ISBN 8071691976. info
 • Vyšetřování oka. Edited by Květa Kvapilíková. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 87 s. ISBN 80-7013-195-0. info
Výukové metody
cvičení, skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet
Informace učitele
V publikaci s názvem Anatomie a embryologie oka, autor Kvapilíková K., IDVPZ, 1999 je na str. 52 uvedena informace: „sítnice se skládá ze dvou neuronů“ - tato informace se týká pouze sítnice a ne zrakové dráhy!
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BOAF0232c