BOPR0242 Optická praktika II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/4. 60. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BOPR0242/A: St 3. 3. 6:30–10:20 KOM 245, St 10. 3. 6:30–10:20 KOM 245, St 17. 3. 6:30–10:20 KOM 245, St 24. 3. 6:30–10:20 KOM 245, St 31. 3. 6:30–10:20 KOM 245, St 7. 4. 6:30–10:20 KOM 245, St 14. 4. 6:30–10:20 KOM 245, St 21. 4. 6:30–10:20 KOM 245, St 28. 4. 6:30–10:20 KOM 245, St 5. 5. 6:30–10:20 KOM 245, St 12. 5. 6:30–10:20 KOM 245, St 19. 5. 6:30–10:20 KOM 245, St 26. 5. 6:30–10:20 KOM 245, St 2. 6. 6:30–10:20 KOM 245, St 9. 6. 6:30–10:20 KOM 245
BOPR0242/B: St 3. 3. 10:30–14:20 KOM 245, St 10. 3. 10:30–14:20 KOM 245, St 17. 3. 10:30–14:20 KOM 245, St 24. 3. 10:30–14:20 KOM 245, St 31. 3. 10:30–14:20 KOM 245, St 7. 4. 10:30–14:20 KOM 245, St 14. 4. 10:30–14:20 KOM 245, St 21. 4. 10:30–14:20 KOM 245, St 28. 4. 10:30–14:20 KOM 245, St 5. 5. 10:30–14:20 KOM 245, St 12. 5. 10:30–14:20 KOM 245, St 19. 5. 10:30–14:20 KOM 245, St 26. 5. 10:30–14:20 KOM 245, St 2. 6. 10:30–14:20 KOM 245, St 9. 6. 10:30–14:20 KOM 245
Předpoklady
BOPR0141 Optická praktika I && BOFZ0121 Fyzika I && BOGO0121c Geometrická optika I-cvič.
BOPR0141 && BOFZ0121 && BOGO0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je osvojení praktické dovednosti vyžadované v provozovnách oční optiky. Po absolvování tohoto cvičení bude student ovládat měření sférických čoček různými technikami, centraci sférických čoček, zábrus sférických čoček, kombinaci břitové a ploché fazety (Franklinův bifokál) vyplnění pracovní karty a taxaci lékařského předpisu, anatomickou úpravu. Také dokáže změřit i opracovávat tórické brýlové čočky, umí vyhodnotit a prakticky použít centraci a decentraci tórických čoček, zábrus CR-39 čoček
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto cvičení bude student:
- ovládat měření sférických čoček různými technikami, centraci sférických čoček, zábrus sférických čoček, kombinaci břitové a ploché fazety (Franklinův bifokál) vyplnění pracovní karty a taxaci lékařského předpisu, anatomickou úpravu.
Osnova
 • měření sférických čoček - různé způsoby
 • vlastní měření fokometrem
 • měření a centrace sférických čoček
 • řezání a centrace sférických čoček
 • kombinace břitové a ploché fazety (Franklinův bifokál)
 • vyplnění karty a taxace lékařského předpisu
 • anatomická úprava
 • zábrus torických skel
 • centrace a decentrace torických skel
 • zábrus CR-39 čoček
Literatura
 • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
 • časopis (čtvrtletník): Česká oční optika
 • Najman, Ladislav: Dílenská praxe očního optika, IDVPZ Brno, 2001, 1. vydání, ISBN 80-7013-328-7.
 • BENEŠ, Pavel. Optická praktika. 2010. Elportál, MU, Brno, ISSN 1802-128X info
Výukové metody
laboratorní cvičení, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
1. cvičení, zápočet - minimum 80% docházky, ruční zábrus a oprava (maximální doba 3 hodiny). 2. Podmínkou pro přistoupení k zápočtu je správné změření vrcholové lámavosti a dalších optických parametrů optické korekční pomůcky. V posledním vyučovacím bloku student určí parametry u 5 korekčních pomůcek v časovém rozsahu do 30 min.
Informace učitele
Pracovní pomůcky: Lihový fix, hadr nebo látková plena na utírání brýlových čoček, ruční pupilometr, ochranné brýle, bílý ochranný plášť, TABO-schéma, ruční řezač, olamovací kleště, vhodná pracovní obuv
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOPR0242