BOFO0232p Fyzikální optika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 10:00–11:40 F2,02012, Po 8. 3. 10:00–11:40 F2,02012, Po 15. 3. 10:00–11:40 F2,02012, Po 22. 3. 10:00–11:40 F2,02012, Po 29. 3. 10:00–11:40 F2,02012, Po 12. 4. 10:00–11:40 F2,02012, Po 19. 4. 10:00–11:40 F2,02012, Po 26. 4. 10:00–11:40 F2,02012, Po 3. 5. 10:00–11:40 F2,02012, Po 10. 5. 10:00–11:40 F2,02012, Po 17. 5. 10:00–11:40 F2,02012, Po 24. 5. 10:00–11:40 F2,02012, Po 31. 5. 10:00–11:40 F2,02012, Po 7. 6. 10:00–11:40 F2,02012
Předpoklady
BOFO0131p Fyzikální optika I-před.
Studenti musí před navštěvováním této přednášky absolvovat přednášku BOFO0131p-Fyzikální optika I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato přednáška navazuje na předcházející přednášku BOFO0131p - Fyzikální optika I. Rozšiřuje poznatky z fyzikální optiky získané v rámci předcházející BOFO0131p. Její cíle jsou následující:
1) Naučit studenty chápat i tyto nové rozšiřující poznatky z kvantitativního hlesdiska pomocí jednoduchých matematický postupů a formulí.
2) Prostřednictvím presentace vhodných pokusů opět zdůraznit souvislost mezi teoretickými závěry a experimentální praxí.
3) Vyložit studentům možnosti využití získaných poznatků v jejich oboru, tj v optometrii.
Výstupy z učení
student bude po ukončení předmětu:
- disponovat rozšířenými poznatky z fyzikální optiky z kvantitativního hlesdiska pomocí jednoduchých matematický postupů a formulí.
Osnova
 • 1) Difrakce světla - difrakce Fraunhoferova a Fresnelova.
 • 2) Příklady difrakce světla na osté hraně, jednoduchých otvorech, kruhovém terčíku a lineární mřížce.
 • 3) Využití teorie difrakce světla při pochopení rozlišovací schopnosti jednoduchých zobrazovacích přístrojů (rozlišovací schopnost mikroskopu a dalekohledu).
 • 4) Základy elementární teorie koherence světla - časová a prostorová koherence.
 • 5) Vliv koherence světla na interferenci a difrakci světla - jednoduché příklady.
 • 6) Šíření světla v neabsorbujících anizotropních prostředích, dvojlom - základní principy
 • 7) Základy optiky jednoosých neabsorbujících krystalů: vlny řádná a mimořádná a jejich vlastnosti, Snellův zákon na rovinném rozhraní izotropní neabsorbující látky a anizotropní neabsorbující látky.
 • 8) Aplikace jednoosých krystalů v praxi: hranoly jako polarizátory (Glan-Thompsonův hranol, Nicolův hranol), kompenzátory jako prvky ovlivňující stav polarizace světelných vln (Babinetův kompenzátor, Babinet-Soleilův kompenzátor).
 • 9) Umělý dvojlom.
 • 10) Opticky aktivní látky, fenomenologický popis optické aktivity.
 • 11) Interference polarizovaného světla s využitím destiček z jednoosých krystalů, princip fotoelasticimetrie.
Literatura
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Základy fotoniky. 1. - 4. svazek. Praha: MATFYZPRESS, 1996. 1055 s.
 • Svobodová a kol.:Přehled středoškolské fyziky, 1996.
 • Klein, M.V.: Optics. New York: Wiley, 1970. 647 p.
 • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha : SPN, 1961. 846 s.
 • Hlávka Jan, Šikula a kolektiv: Fyzika I., Praha 1987.
 • Hecht, E. and Zajac, A.: Optics. Massachusetts: Addison-Wesley, 1974. 555 p.
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Fundamentals of Photonics. New York: Wiley, 1991. 966 p.
 • Ditchburn, R.W.: Light. London: Blackie, 1965. 632 p.
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 2. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 1996. 497 s. ISBN 80-7196-006-3. info
 • KUBĚNA, Josef. Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s. ISBN 8021008350. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test (minimum 40 bodů)
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOFO0232p