BOFO0333p Fyzikální optika III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
BOMA0222p Matematika II - před. && BOFO0232p Fyzikální optika II - před. && BOMA0222c Matematika II - cv.
Pro navštěvování této přednášky je nutné absolvovat přednášky BOFO0131p -Fyzikální optika I a BOFO0232p- Fyzikální optika II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato přednáška navazuje na přednášky BOFO0131p-Fyzikální optika I a BOFO0232p-Fyzikální optika II. Všechny tři přednášky z Fyzikální optiky umožní studentům získat základní vědomosti z této discipliny, které jim po absolvování studia mohou posloužit při aplikaci některých postupů v praktické optometrii (např. při úpravě povrchů brýlových čoček pomocí tenkých vrstev, při určování spektrálních závislostí indexu lomu skel používaných pro výrobu brýlových čoček, při vytváření ochrany očí proti UV záření pomocí brýlových čoček vyrobených z vhodných skel atd.). Cíle této třetí přednášky z Fyzikální optiky, tj. cíle přednášky BOFO0333p-Fyzikální optika III, jsou proto formulovány takto:
1) Spolu s poznatky a vědomostmi ze zmíněných dvou předcházejícíh přednášek vytvořit ucelený přehled poznatků a znalostí použitelných v  optometrické praxi absolventů tohoto oboru.
2) Naučit studenty jako v předcházejících dvou přednáškách využívat svých poznatků i znalostí také kvantitativním způsobem pomocí odpovídajících matematických postupů osvojených si během výuky ve všech třech přednáškách z této fyzikální discipliny.
3) Završit pochopení propojení teorie a experimentu ve fyzikální optice jako významného prostředku pro provozování optometrické praxe.
Výstupy z učení
Tato přednáška navazuje na přednášky BOFO0131p-Fyzikální optika I a BOFO0232p-Fyzikální optika II. Po absolvování všech tří přednášek bude student:
- ovládat základní vědomosti z této discipliny
- znát problematiku aplikace některých postupů v praktické optometrii (např. při úpravě povrchů brýlových čoček pomocí tenkých vrstev, při určování spektrálních závislostí indexu lomu skel používaných pro výrobu brýlových čoček, při vytváření ochrany očí proti UV záření pomocí brýlových čoček vyrobených z vhodných skel atd.).
Osnova
 • 1) Zdroje světla: termické zdroje a lasery.
 • 2) Klasifikace termických zdrojů světla, emise světla pomocí vybraných termických zdrojů, tj. žárovek, výbojek, zářivek a luminiscenčních diod.
 • 3) Lasery: princip činnosti laseru, lasery pulsní a kontinuální.
 • 4) Princip emise světla rubínovým laserem (příklad pulsního laseru) a He-Ne laserem (příklad kontinuálního laseru).
 • 5) Využití laserů v praxi.
 • 6) Principy holografie: záznam hologramu a rekonstrukce hologramu.
 • 7) Klasifikace hologramů: plošné, objemové, reflexní, transmisní, jednobarevné, barevné hologramy atd.)
 • 8) Hologramy jako zobrazovací prvky.
 • 9) Využití holografie v praxi: holografická interferometrie, zdokonalování klasických fotografií pomocí holografického procesu, holografické kino, holografická televize.
 • 10) Základy fotometrie: definice fotometrických veličin a jejich jednotek.
 • 11) Základy měření fotometrických veličin v praxi.
Literatura
 • Ditchburn, R.W.: Light. London: Blackie, 1965. 632 p.
 • Fuka, J. and Havelka, B.: Optika. Praha : SPN, 1961. 846 s.
 • Svobodová a kol.:Přehled středoškolské fyziky, 1996.
 • Hlávka Jan, Šikula a kolektiv: Fyzika I., Praha 1987.
 • Hecht, E. and Zajac, A.: Optics. Massachusetts: Addison-Wesley, 1974. 555 p.
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Fundamentals of Photonics. New York: Wiley, 1991. 966 p.
 • Saleh, B.E.A. and Teich, M.C.: Základy fotoniky. 1. - 4. svazek. Praha: MATFYZPRESS, 1996. 1055 s.
 • Klein, M.V.: Optics. New York: Wiley, 1970. 647 p.
 • Josef Kuběna: Úvod do optiky. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 181 s.
Výukové metody
přednáška se bude konat distanční formou pomocí MS teams, až do odvolání
Metody hodnocení
písemný test (minimum 40 bodů) plus ústní zkouška.
Informace učitele
Přednáška se bude konat distanční formou pomocí MS teams, až do odvolání. Studijní materiály: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2020/BOFO0333p/um/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.