BOBT0321c Brýlová technologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOPR0242 Optická praktika II && BOBO0221p Brýlová optika I - před.
BOPR0242 && BOBO0221p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto cvičení bude student schopen určit vlastnosti, druhy a techniky opracování materiálů. Ovládá a dokáže seřadit chronologicky používané materiály i technologické postupy výroby brýlových obrub i brýlových čoček. Diskutuje o nejvhodnějších povrchových úpravách, zlepšující optické, fyzikální i estetické požadavky, které jsou v současné době na čočky kladeny. Většinu poznatků získaných prostřednictvím předmětu Brýlová technologie, si mohou studenti doplnit i ověřit v jiných předmětech.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto cvičení bude student schopen:
- určit vlastnosti, druhy a techniky opracování materiálů.
- ovládat a dokázat seřadit chronologicky používané materiály i technologické postupy výroby brýlových obrub i brýlových čoček.
Osnova
 • Základní vlastnosti materiálů, nekovové materiály
 • Kovové materiály
 • Základní způsoby obrábění
 • Pájení
 • Povrchové úpravy materiálů: dělení, mechanické povrchové úpravy
 • Chemické a tepelné povrchové úpravy materiálů
 • Bezpečnost práce na pracovištích
 • Brýlová obruba: historie, typy obrub, výroba
 • Léčebné a speciální typy brýlí
 • Brýlové čočky: historie, druhy, vlastnosti
Literatura
 • Časopisy: Oční optika, Jemná mechanika a optika
 • Frischhnerz, A., Skop, P.: Technologie zpracování kovů 1, SNTL, Praha 1996
 • VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 95 s. ISBN 978-80-210-7779-9. info
 • VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
 • NAJMAN, Ladislav. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 208 s. ISBN 9788070135297. info
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet - vícevýběrový test min. 80%
Informace učitele
Skripta pro cvičení jsou k dispozici studentům k zakoupení v kampusu LF MU Brno. Docházka na cvičení 80 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.