BOBO0221p Brýlová optika I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 14:00–15:40 KOM 409, Po 8. 3. 14:00–15:40 KOM 409, Po 15. 3. 14:00–15:40 KOM 409, Po 22. 3. 14:00–15:40 KOM 409, Po 29. 3. 14:00–15:40 KOM 409, Po 12. 4. 14:00–15:40 KOM 409, Po 19. 4. 14:00–15:40 KOM 409, Po 26. 4. 14:00–15:40 KOM 409, Po 3. 5. 14:00–15:40 KOM 409, Po 10. 5. 14:00–15:40 KOM 409, Po 17. 5. 14:00–15:40 KOM 409, Po 24. 5. 14:00–15:40 KOM 409, Po 31. 5. 14:00–15:40 KOM 409, Po 7. 6. 14:00–15:40 KOM 409
Předpoklady
BOAF0131p Anatom.a fyziol. oka I-před. && BOGO0121c Geometrická optika I-cvič.
Znalost geometrické optiky a anatomie oka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat základní zákony geometrické a vlnové optiky na oko jako na vícečlennou centrovanou optickou soustavu, která může být zatížena různými refrakčními vadami (myopie, hypermetropie, presbyopie, astigmatismus, anizometropie, anizeikonie, afakie) a korigována brýlovou či kontaktní čočkou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět Gullstrandovu modelu oka a dalším modelům a umět jich využít je při optických výpočtech
- rozumět a umět využít využívat pojmu zraková ostrost, rozumět principu a použití optotypových tabulí
- chápat podstatu a optické příčiny základních sférických refrakčních vad oka a jejich podstatných parametrů
- rozumět optické podstatě myopie, hypermetropie, afakie, umět určit jejich podstatné parametry a rozumět optickém podstatě jejich korekce brýlovou čočkou
- umět určit velikost obrazu na sítnici a další optické charakteristiky pro korigované refrakční vady oka
- rozumět povaze axiální refrakce
Osnova
 • 1. Základy geometrické optiky pro brýlovou optiku (znaménková konvence, vergence svazku, zobrazení kulovou plochou, vrcholová lámavost, Gaussova zobrazovací rovnice, zobrazení soustavou lámavých ploch v paraxiální aproximaci, základní body a roviny optické soustavy a jejich polohy, konstrukce zobrazení a tabelární výpočet).
 • 2. Modely oka, Gullstrandovo schématické oko (popis a výpočet optického systému rohovky, čočky a celkového systému modelového oka v paraxiálním prostoru, základní parametry a polohy základních bodů), reálné hodnoty optických parametrů oka, alternativní model oka.
 • 3. Optické prvky oka, zraková ostrost a optotypy (přehled, význačné osy, sítnice, fotoreceptory, vidění fotopické a skotopické, velikost obrazů na sítnici oka, rozlišovací schopnost oka, definice zrakové ostrosti, závislost zrakové ostrosti na věku, optotypy a jejich základní parametry, Snellenova tabule, odstupňování velikosti optotypů, stupnice LogMAR a VAR, tabule ETDRS a cRLM, všeobecné požadavky kladené na optotypy, zraková ostrost úhlová a koincidenční)
 • 4. Emetropické, myopické a hypermetropické oko (Daleký bod, blízký bod, axiální refrakce, akomodační interval, akomodační šíře, jejich konkrétní vyjádření pro jednotlivé ametropie, princip korekce ametropie).
 • 5. Myopické oko (klasifikace myopie, etiologie a symptomy myopie, korekce myopie, přepočet vrcholové lámavosti brýlové čočky v závislosti na její poloze od rohovky, velikost obrazu na sítnici).
 • 6. Hypermetropické oko (klasifikace hypermetropie, etiologie a symptomy hypermetropie, korekce hypermetropie, přepočet vrcholové lámavosti, velikost obrazů na sítnici).
 • 7. Afakické oko (zobrazení afakickým okem, korekce afakie brýlovou čočkou, kontaktní čočkou, nitrooční čočkou).
 • 8. Povaha axiální refrakce ve vztahu k délce oka a mohutnosti optického systému (osová a systémová ametropie, emetropický stav oka, velikost aniseikonie v závislosti na povaze axiální refrakce).
Literatura
  doporučená literatura
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
 • BAŠTECKÝ, R.: Praktická brýlová optika.R+H optik, Praha 1997.
 • RUTRLE, Miloš. Brýlová optika. 2. přeprac. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. 144 s. ISBN 8070131454. info
 • TUNNACLIFFE, A. H. : Introduction to Visual Optics. ABDO College, Canterbury 2004.
  neurčeno
 • KEPRT, E. : Teorie optických přístrojů III. Oko a jeho korekce.SPN, Praha 1966.
 • SCHWIEGERLING, J.: Field Guide to Visual and Ophthalmic Optics. SPIE, Bellingham 2004.
 • HAVELKA, Bedřich. Geometrická optika. 1. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1955. 344 s. info
 • HAVELKA, Bedřich. Geometrická optika. 2. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1956. 289 s. info
 • 3. Kingslake, R.: Applied Optics and Optical Engineering. Vol. VII. Academic Press. New York, San Francisco, London 1979
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava a cvičení, diskuse
Metody hodnocení
Dva písemné testy, k udělení zápočtu je třeba úspěšnost 50 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOBO0221p