BOBC0321c Brýlová technika I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOPR0242 Optická praktika II && BOBO0221p Brýlová optika I - před.
BOPR0242 && BOBO0221p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci cvičení bude student umět definovat normované pojmy z kategorie brýlové korekce, bude znát jejich rozdělení, korekční záměry a cíle. Dovede kategorizovat anatomické, estetické a optické parametry pro kompletaci brýlí ze základních komponentů a jejich přizpůsobování ve vztahu k daným anatomickým i fyziognomickým proporcím budoucího uživatele. Dokáže rovněž změřit statiku brýlí, stanovit podmínky pro zajištění přiměřené užitné pohody při jejich nošení a uplatňuje poznatky z oboru pružnosti a pevnosti na jejich koncepci.
Výstupy z učení
Na konci cvičení bude student:
- umět definovat normované pojmy z kategorie brýlové korekce,
- bude znát jejich rozdělení, korekční záměry a cíle.
Osnova
  • Dějiny brýlové korekce; brýlové obruby a jejich rozdělení Základní systémy měření a rozměry brýlových obru Definice brýlové techniky a přizpůsobování brýlí Účelová anatomie a morfologie hlavy Brýlová estetika, konstituční typy a konstituční psychologie člověka Problematika zatížení kůže a statika brýlí
Literatura
  • Journals: Ocni optika, Jemna mechanika a optika
  • POLASEK, J. a kol.: Technicky sbornik ocni optiky
  • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
  • NAJMAN, L.: Dilenska praxe ocniho optika, IDVPZ Brno, 2001
  • VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 116 s. ISBN 978-80-210-7778-2. info
  • VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
  • BENEŠ, Pavel. Optická praktika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
cvičení, diskuse, skupinový projekt
Metody hodnocení
cvičení, zápočtový vícevýběrový test min. 80%
Informace učitele
Skripta pro cvičení jsou k dispozici studentům k zakoupení v knihkupectví v UKB Brno. Docházka na cvičení 80 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.