BOKV0431p Kontaktní čočky I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Záděrová (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 10:00–13:50 KOM 200, Po 8. 3. 10:00–13:50 KOM 200, Po 15. 3. 10:00–13:50 KOM 200, Po 22. 3. 10:00–13:50 KOM 200, Po 29. 3. 10:00–13:50 KOM 200, Po 12. 4. 10:00–13:50 KOM 200
Předpoklady
BOAF0333p Anatom.a fyziol. oka III-před. && BONR0341p Nauka o refrakci I- před.
BOAF0333p && BONR0341p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen formulovat a definovat potřebné postupy, způsoby měření a vyšetřovací postupy potřebné pro výběr a aplikaci kontaktní čočky. Bude schopen porovnat jednotlivé materiály, parametry. Dokáže zdůvodnit výběr kontaktní čočky pro konkrétní refrakční stav oka.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student:
- schopen formulovat a definovat potřebné postupy, způsoby měření a vyšetřovací postupy potřebné pro výběr a aplikaci kontaktní čočky.
- porovnat jednotlivé materiály, parametry.
- dokáže zdůvodnit výběr kontaktní čočky pro konkrétní refrakční stav oka.
Osnova
 • Úvod do předmětu, seznámení s problematikou, přehled literatury a studijních materiálů, ukázky.
 • Terminologie a základní dělení kontaktních čoček.
 • Historický vývoj kontaktologie.
 • Obecný přehled materiálů používaných pro výuku kontaktních čoček, požadavky na materiál.
 • Geometrie a konstrukce kontaktních čoček, metody a postupy výroby kontaktních čoček.
 • Topografie rohovky, matematický popis předního segmentu oka.
 • Přední segment oka z hlediska aplikátora kontaktních čoček. Indikace, kontraindikace, možná poškození oka kontaktní čočkou, keratokonus.
Literatura
  povinná literatura
 • PETROVÁ, Sylvie a kol. Základy aplikace kontaktních čoček,1. vyd. Brno NCO NZO 2008. 219 s. ISBN 978-80-7013-470
  neurčeno
 • Contact lens practice. Edited by Nathan Efron. Third edition. Edinburgh: Elsevier, 2018. xi, 471. ISBN 9780702066603. info
 • Trendy soudobé oftalmologie. Edited by Pavel Rozsíval. Praha: Galén, 2010. 259 s. ISBN 9788072626618. info
 • SYNEK, Svatopluk a Šárka SKORKOVSKÁ. Kontaktní čočky. 2003. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařskýách zdravotnických oborů, 2003. 92 s. ISBN 80-7013-387-2. info
 • KRAUS, Hanuš. Kompendium očního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 341 s. ISBN 8071690791. info
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
přednáška, teoretická příprava, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zápočet Písemné provedení rozboru refrakční vady včetně teoretického výběru kontaktní čočky dle zadaných parametrů,Gullstrandovo schématické oko, schématický nákres struktur oka a přídatných orgánů. Test z probraného učiva, viz osnova předmětu, předpoklad minimální 80 % úspěšnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOKV0431p