BOBC0422p Brýlová technika II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 12. 3. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 19. 3. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 26. 3. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 9. 4. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 16. 4. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 23. 4. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 30. 4. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 7. 5. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 14. 5. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 21. 5. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 28. 5. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 4. 6. 7:00–7:50 KOM 409, Pá 11. 6. 7:00–7:50 KOM 409
Předpoklady
BOBC0321c Brýlová technika I-cvič. && BOBT0321c Brýlová technologie I-cvič. && BOPR0343 Optická praktika III
BOBC0321c && BOBT0321c && BOPR0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen porozumět normovaným pojmům z kategorie brýlové korekce. Dokáže charakterizovat jejich rozdělení, korekční záměry a cíle. Dokáže charakterizovat anatomické, estetické a optické parametry pro kompletaci brýlí ze základních komponentů a jejich přizpůsobování ve vztahu k daným anatomickým i fyziognomickým proporcím budoucího uživatele. Kategorizuje rovněž statiku brýlí, podmínky pro zajištění přiměřené užitné pohody při jejich nošení a uplatňuje poznatky z oboru pružnosti a pevnosti na jejich koncepci.
Výstupy z učení
Na konci tohoto souboru přednášek bude student schopen:
- porozumět normovaným pojmům z kategorie brýlové korekce.
- charakterizovat jejich rozdělení, korekční záměry a cíle.
Osnova
 • Brýlové čočky, jejich rozdělení, měření, specifikování a značení.
 • Optický komplex brýlí a očního páru.
 • Požadavky na centrování brýlových čoček.
 • Prohýbání brýlového středu.
 • Respektování axiální polohy korekčních čoček před okem
 • Systematika přizpůsobování a úpravy brýlí
Literatura
 • Journals: Ocni optika, Jemna mechanika a optika
 • NAJMAN, L.: Dilenska praxe ocniho optika, IDVPZ Brno, 2001
 • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
 • POLASEK, J. a kol.: Technicky sbornik ocni optiky
 • VESELÝ, Petr. Brýlová technika I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 116 s. ISBN 978-80-210-7778-2. info
 • VESELÝ, Petr, Sylvie PETROVÁ a Peter ŠIMOVIČ. Konvenční a free-form technologie výroby brýlových čoček. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7013-566-2. URL info
 • BENEŠ, Pavel. Optická praktika. 2010. Elportál, MU, Brno, ISSN 1802-128X info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, kolokvium - ústní zkoušení
Informace učitele
Při kolokviu budou testovány i informace z předmětu Brýlová technika I - přednáška, cvičení. Studenti mají v ISu k dispozici tematické okruhy ke kolokviu. U kolokvia student musí, po 15 minutové přípravě, dostatečně zodpovědět 2 vylosované otázky. V rámci přednášek je pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam je uložen v aplikaci MS TEAMS a bude k dispozici pro studijní účely jen studentům zapsaným k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOBC0422p