BOEO0422 Ekonomie a vedení obchodu II

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Hana Pospíšková (přednášející), doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Elizabeth Štimecová (pomocník), Mgr. Andrea Měšťanová (zástupce)
Garance
Ing. Hana Pospíšková
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. 15:00–16:40 A21/107, Po 8. 3. 15:00–16:40 A21/107, Po 15. 3. 15:00–16:40 A21/107, Po 22. 3. 15:00–16:40 A21/107, Po 29. 3. 15:00–16:40 A21/107, Po 12. 4. 15:00–16:40 A21/107, Po 19. 4. 15:00–16:40 A21/107, Po 26. 4. 15:00–16:40 A21/107, Po 3. 5. 15:00–16:40 A21/107, Po 10. 5. 15:00–16:40 A21/107, Po 17. 5. 15:00–16:40 A21/107, Po 24. 5. 15:00–16:40 A21/107, Po 31. 5. 15:00–16:40 A21/107, Po 7. 6. 15:00–16:40 A21/107
Předpoklady
BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I
BOEO0321
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, umí vést daňovou evidenci a účetnictví, dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání, je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu:
- zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie,
- je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti,
- umí vést daňovou evidenci a účetnictví, dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání,
- je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Osnova
  • Osnova předmětu Daňová evidence . Daňová soustava v ČR.( rozdělení daní, základní daňové pojmy). Daň z příjmů a vybrané daně majetkové. Daň z přidané hodnoty, spotřební daně. Zdravotní pojištění. Sociální zabezpečení. Mzdy. Makroekonomické veličiny – Inflace, Nezaměstnanost, HDP, Monetární politika, Fiskální politika. Etika a etiketa podnikání
Literatura
  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře , ve znění pozdějších předpisů
  • Ptáčková, Vlasta: Průvodce podnikatele – Daňová evidence 2007 – 2008. 1. vyd. Praha :
  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  • SEDLÁČEK, Jaroslav. Daňová evidence podnikatelů. 7. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 128 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-3198-8. info
  • MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2010 : úplná znění platná k 1.1.2010. 18. vyd. Praha: Grada, 2010. 278 s. ISBN 9788024732060. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška, zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOEO0422