BOBT0422p Brýlová technologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 5. 3. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 12. 3. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 19. 3. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 26. 3. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 9. 4. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 16. 4. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 23. 4. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 30. 4. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 7. 5. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 14. 5. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 21. 5. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 28. 5. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 4. 6. 8:00–9:40 KOM 409, Pá 11. 6. 8:00–9:40 KOM 409
Předpoklady
BOBT0321c Brýlová technologie I-cvič. && BOBC0321c Brýlová technika I-cvič. && BOPR0343 Optická praktika III
BOBT0321c&&BOBC0321c&&BOPR0343
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování souboru přednášek bude student schopen použít informace o vlastnostech, druzích a technologiích opracování materiálů, které se používají, eventuálně používaly, v optické praxi. Dokáže podat výklad o způsobech výroby brýlových obrub a brýlových čočkách, vzhledem k použitým materiálům, o druzích a jednotlivých typech brýlových čoček, které jsou zastoupeny na trhu, jakož i povrchových úpravách, zlepšující optické, fyzikální i estetické požadavky, které jsou v současné době na čočky kladeny.
Výstupy z učení
Po absolvování souboru přednášek bude student schopen:
- použít informace o vlastnostech, druzích a technologiích opracování materiálů, které se používají, eventuálně používaly, v optické praxi.
Osnova
 • Sklo:definice,vlastnosti, výroba
 • Výroba sférických a torických minerálních brýlových čoček
 • Organické materiály pro výrobu brýlových čoček
 • Brýlové čočky ke korekci presbyopie
 • Speciální brýlové čočky
 • Zušlechťující úpravy brýlových čoček: tenké vrstvy
 • Zušlechtění hmoty brýlových čoček
 • UV záření: ochranné filtry
 • Ultrazvuk a jeho využití v optické praxi
 • Oční protézy: druhy, výroba
Literatura
 • Frischhnerz, A., Skop, P.: Technologie zpracování kovů 1, SNTL, Praha 1996
 • Časopisy: Oční optika, Jemná mechanika a optika
 • VESELÝ, Petr. Brýlová technologie I a II : praktická cvičení. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 95 s. ISBN 978-80-210-7779-9. info
 • VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
 • NAJMAN, Ladislav. Dílenská praxe očního optika. Vyd. 2., přeprac. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 208 s. ISBN 9788070135297. info
 • BALÍK, J. a J. BOBEK. Technický sborník oční optiky. Edited by J. Polášek. 2. vyd. Praha: Oční optika, 1975. 579 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zkouška - vícevýběrový test min. 80% a ústní zkoušení
Informace učitele
Při zkoušce budou testovány i informace z předmětu Brýlová technologie I - přednáška, cvičení. Studenti mají v ISu k dispozici tematické okruhy ke zkoušce. U ústní části zkoušky student musí napsat test na 80 %. Následuje 15minutová příprava a dostatečné zodpovězení dvou vylosovaných otázek. V rámci přednášek je pořizován audiovizuální záznam. Tento záznam je uložen v aplikaci MS TEAMS a bude k dispozici pro studijní účely jen studentům zapsaným k předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOBT0422p