BOPR0141 Optická praktika I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/4. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (cvičící)
Bc. Libuše Nováková Knollová (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Záděrová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto praktického cvičení dokáže student ovládat pomůcky a zhotovení jednoduchých korekčních pomůcek. Dokáže posoudit, vyhodnotit a podložit argumenty vhodnost výběru korekce.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto praktického cvičení dokáže student:
- ovládat pomůcky a zhotovení jednoduchých sférických korekčních pomůcek.
Osnova
  • seznámení s oborem vůbec a s praktickou oční optikou;olamování skel;tvarové olamování skel;tvarové olamování skel dle šablon;zábrus skel břitovou fazetou na diamantovém bruse;zábrus skel břitovou fazetou na diamantovém bruse;zábrus skel břitovou fazetou do umělohmotného brýlového středu;zábrus skel břitovou fazetou do kovové obruby;posunutí fazety u silných pluových čoček;zábrus čoček a tepelná úprava obrub
Literatura
  • Scripta: Mgr. M. Rutrle - Brýlová technika a estetika, IDVPZ Brno
  • časopis (čtvrtletník): Česká oční optika
  • Najman, Ladislav: Dílenská praxe očního optika, IDVPZ Brno, 2001, 1. vydání, ISBN 80-7013-328-7.
  • VESELÝ, Petr, Peter ŠIMOVIČ a Sylvie PETROVÁ. Konvenční a Free-Form technologie výroby brýlových čoček. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X. url info
  • BENEŠ, Pavel. Optická praktika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet - minimum 80% docházky, ruční zábrus čtyř brýlových čoček do dvou brýlových obrub - kovová, plastová (maximální doba 3 hodiny)
Informace učitele
Pracovní pomůcky: ochranný pracovní plášť, hadr nebo látková plena na utírání brýlí a brýlových čoček, přezůvky, olamovací kleště na sklo, řezací kolečko na sklo, lihový fix, sada šroubováků, ochranné brýle, TABO-schéma, měřítko.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.