BKBC011p Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (přednášející)
Monika Šudáková (pomocník)
Garance
RNDr. Hana Paulová, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 8. 10. až Čt 15. 10. Čt 17:00–18:50 B11/114, Čt 29. 10. až Čt 19. 11. Čt 17:00–18:50 B11/114, Čt 3. 12. až Čt 21. 1. Čt 17:00–18:50 B11/114; a Čt 22. 10. 17:00–18:50 B22/116 aula, Čt 26. 11. 17:00–18:50 B22/116 aula
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti chemie a biochemie získané na střední škole a poskytnout znalosti nezbytné pro komplexní chápání dalších předmětů. Předmět poskytne ucelený pohled na základní metabolické procesy v lidském těle související s fungováním lidského organismu. Poskytne informace o produkci, ukládání a využití energie v lidském organismu, struktuře a syntéze hlavních molekul, hlavních regulačních mechanismech, které udržují homeostázu. Obeznámí se biochemickou podstatou nejdůležitějších poruch metabolismu a základy klinicko-biochemických metod jejich vyšetření, s přihlédnutím k dané studijní specializaci.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- rozumí fyzikálně chemickým principům důležitým pro biologické procesy.
- umí vysvětlit základní principy metabolismu živin, diskutuje principy regulace.
- rozumí, jak je produkována, využívána a ukládána energie v lidském těle.
- popíše biochemické procesy v základních orgánech (srdce, játra, ledviny sval, nervová tkáň).
- umí vysvětlit základní principy homeostázy. Je seznámen s účinky hlavních hormonů a principu jejich působení prostřednictvím receptorů.
- dokáže popsat složení a funkci hlavních tělních tekutin.Rozumí procesům hemokoagulace.
Osnova
  • Úvod do biochemie lidského organismu. Enzymy, kofaktory enzymů. Hydrofilní vitaminy. Hemoglobin. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus cholesterolu, žluč. kyselin. Steroidní hormony. Metabolismus bílkovin. Integrace metabolismu. Metabolismus za různých stavů. Homeostáza vody a iontů. Sodík, draslík, vápník, fosfáty – zdroje, význam, hormony. Acidobazická rovnováha organismu. Regulace metabolismu. Receptory, hormony, neurotransmitery. Nukleové kyseliny. Exprese genetické informace. Biochemie jater. Metabolismus Fe. Biochemie pojivové tkáně. Biochemie ledvin. Biochemie svalu. Biochemie krve. Biochemické principy vidění.
Literatura
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hod týdně.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě části. První částí je jednoduchý test na počítači, druhá část je ústní. Test zahrnuje 25 bazálních otázek z celé probrané látky včetně kapitol 1-4 doporučeného skripta a výpočtů koncentrace, pH roztoků, osmolarity. Vzor testu je dostupný na IS MUNI. Pro postoupení k ústní zkoušce je požadováno získání nejméně 13 bodů. Ústní zkoušení zahrnuje 3 otázky, které student losuje ze tří okruhů Seznam otázek ke zkoušce je uveden v sekci "Učební materiály" předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BKBC011p