BKBC011p Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. až Pá 8. 1. Čt 16:00–17:50 B11/114; a Čt 24. 9. 17:00–18:50 B22/116 aula, Čt 1. 10. 17:00–18:50 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka navazuje na základní znalosti chemie získané na střední škole s cílem prohloubit je a rozšířit na úroveň, která je nezbytná ke studiu navazujících předmětů. Student má po ukončení předmětu rozumět fyzikálně chemickým principům důležitým pro biologické procesy, má znát strukturu a pojmenovat biochemicky důležité anorganické a organické sloučeniny a vysvětlit jejich význam, dokáže popsat strukturu a vlastnosti sacharidů, nukleotidů a nukleových kyselin, lipidů, steroidů, aminokyselin a proteinů. Umí popsat metabolismus základních živin a principy jeho regulace. Rozumí, jak je v organismu produkována, využívána a ukládána energie. Dokáže popsat biochemické procesy v základních orgánech (srdce, játra, ledviny sval, nervová tkáň).
Osnova
 • Náplň předmětu biochemie. Základní pojmy. Roztoky látek, koncentrace. Elektrolyty.Osmotický tlak.
 • Protolytické reakce, kyseliny a báze. Hodnota pH. Hydrolýza solí, pufry.
 • Makrobiogenní a mikrobiogenní prvky. Biologicky významné anorganické sloučeniny.
 • Sloučeniny uhlíku. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, hydroxyderiváty, karbonylové a karboxylové sloučeniny.Ketolátky. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. Aminy. Heterocyklické sloučeniny, jejich biologicky významné deriváty. Tenzidy.
 • Sacharidy, jejich chemie a rozdělení. Významné monosacharidy. Deriváty sacharidů.
 • Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny.
 • Enzymy. Struktura enzymů, mechanismus účinku, názvy a třídění.Enzymy významné v klinické biochemii.
 • Lipidy. Jednoduché lipidy, fosfolipidy a glykolipidy. Ikosanoidy a steroidy-přehled.Cholesterol.
 • Nukleosidy a nukleotidy, základní typy nukleových kyselin. Replikace, transkripce.
 • Lipofilní a hydrofilní vitamíny.
 • Hemoproteiny. Hem. Žlučová barviva.
 • Obecné principy metabolismu. Makroergní sloučeniny. Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Dýchací řetězec, aerobní fosforylace.
 • Metabolismus sacharidů. Glykolýza, glukoneogeneze, syntéza a odbourávání glykogenu.
 • Metabolismus bílkovin a aminokyselin. Proteosyntéza. Bílkoviny v potravě a jejich trávení. Intracelulární degradace proteinů.Obecné mechanismy biodegradace aminokyselin. Ureosyntéza.
 • Trávení a resorpce lipidů. Lipoproteiny. Odbourávání mastných kyselin a ketogeneze. Přeměna cholesterolu.
 • Základní rysy metabolismu v různých fázích.Metabolické rysy při diabetu.
 • Biochemická funkce jater.
 • Biochemie krve.Bílkoviny krevní plazmy. Srážení krve.
 • Voda a minerální látky v organismu.
 • Hormony, mechanismy účinku. Nervová buňka, mechanismus přenosu vzruchu na synapsích.
 • Proteiny kosterního a srdečního svalu, molekulové podklady kontrakce a relaxace.Hladký sval- biochemické odlišnosti.markery infarktu myokardu.
 • Přeměny a detoxikace cizorodých látek.
 • Biochemická funkce ledvin.Moč, chemické vyšetření.
 • Biochemie vidění, rhodopsinový cyklus. Struktura a metabolismus rohovky a čočky.
 • Struktura a význam pojivové tkáně.
Literatura
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hod týdně.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě části. První částí je jednoduchý test na počítači, druhá část je ústní. Test zahrnuje 25 bazálních otázek z celé probrané látky včetně kapitol 1-4 doporučeného skripta a výpočtů koncentrace, pH roztoků, osmolarity. Vzor testu je dostupný na IS MUNI. Pro postoupení k ústní zkoušce je požadováno získání nejméně 13 bodů. Ústní zkoušení zahrnuje 3 otázky, které student losuje ze tří okruhů Seznam otázek ke zkoušce je uveden v sekci "Učební materiály" předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.