BKZA011p Základy anatomie

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
3/0/0. 45. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Lucie Kubíčková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
Veronika Dzetkuličová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MUDr. Erik Kročka (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
Lumír Trenčanský (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 16. 9. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 23. 9. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 30. 9. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 7. 10. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 14. 10. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 21. 10. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 4. 11. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 11. 11. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 18. 11. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 25. 11. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 2. 12. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 9. 12. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 16. 12. 9:30–12:00 B22/116 aula, Pá 23. 12. 9:30–12:00 B22/116 aula
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty mateřských oborů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat poznatky o stavbě a struktuře jednotlivých orgánů a orgánových systémů člověka- pohybového,respiračního,kardiovaskulárního,gastrointestinálního, urogenitálního a nervového a objasnit principiální vztahy mezi jejich strukturou a funkcí, které jsou v dalším studiu nezbytné pro pochopení fyziologických , patofyziologických a patologických souvislostí nutných k zvládnutí jak teoretických, tak i praktických klinických znalostí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit anatomický popis a vztahy jednotlivých orgánů a systémů.
Osnova
 • 1. Úvod do studia anatomie, roviny a směry na těle. Anatomická nomenklatura, tkáně. Základy osteologie.
 • 2. Kosterní systém. Úvod do arthrologie.
 • 3. Spojení kostí. Úvod do myologie.
 • 4. Svalová soustava.
 • 5. Trávicí systém I.
 • 6. Trávicí systém II.
 • 7. Dýchací systém, mediastinum, mechanismus dýchání. Vylučovací soustava.
 • 8. Mužská pohlavní soustava. Ženská pohlavní soustava, Ovariální a děložní cyklus. Svalové dno pánevní.
 • 9. Srdce, Stavba cév. Přehled hlavních tepen.
 • 10. Přehled hlavních žil , Lymfatická soustava.
 • 11. Centrální nervový systém.
 • 12. Periferní nervová soustava, vegetativní nervový systém.
 • 13. Zrakové ústrojí, sluchové a rovnovážné ústrojí
Literatura
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL a Adam W. M. MITCHELL. Gray's basic anatomy. Philadelphia, PA: Elsevier, 2012. xx, 610. ISBN 9781455710782. info
 • NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Edited by Lubomír Houdek - Miloslava Elišková - Oldřich Eliška. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009. xi, 416. ISBN 9788024617176. info
 • FIALA, Pavel, Jiří VALENTA a Lada EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004. 136 s. ISBN 8024608049. info
 • HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. Edited by Stanislav Laichman. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška z anatomie probíhá formou testu . Pro úspěšné složení závěrečné zkoušky musí student získat v této části zkoušky minimálně stupeň E. Student musí získat v testu minimálně 9 z 15 možných bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/BKZA011p