BKZA011p Základy anatomie

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
3/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (přednášející)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Procházková
Rozvrh
Pá 8:50–11:30 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení základních znalostí anatomických struktur zejména pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, trávicího, urogenitálního a nervového systému v návaznosti na další teoretické a následně klinické obory. Výuka bude zaměřena nejen na základní anatomický popis jednotlivých orgánů a systémů, ale i na objasnění principiálních vztahů mezi jejich strukturou a funkcí, které jsou v dalším studiu nezbytné pro pochopení fyziologických , patofyziologických a patologických souvislostí nutných k zvládnutí jak teoretických, tak i praktických klinických znalostí. V rámci další přípravy na klinické obory budou vysvětlovány i základní topografické vztahy anatomických struktur jednotlivých systémů. V průběhu výuky jsou u vybraných systémů využívány pro praktické znázornění moderní anatomické výukové modely.
Osnova
  • Úvod do anatomie - historie oboru, roviny, směry lidského těla, tkáně, základy osteologie a artrologie Kostra osová, kostra lebky ( neuro- a splanchnocranium ), lebka novorozence, kostra HK a DK Obecná myologie, svaly žvýkací a mimické, svaly trupu a končetin Trávicí soustava-obecná stavba, dutina ústní - konečník, velké žlázy, pobřišnice, kýly Respirační soustava - horní a dolní cesty dýchací, mezihrudí, obaly plic Kardiovaskulární systém: srdce, přehled tepen a žil, lymfatická soustava, slezina Vylučovací soustava: ledvina, tvorba moči, vývodné cesty močové Pohlavní soustava mužská, ženská, svalové dno pánevní CNS : mícha hřbetní, mozek, mozkové komory a obaly. PNS : Hlavové nervy, míšní a vegetativní nervy Zrakové a sluchově - rovnovážné ústrojí
Literatura
  • FIALA, Pavel, Jiří VALENTA a Lada EBERLOVÁ. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2004. 136 s. ISBN 8024608049. info
  • HOLIBKOVÁ, Alžběta. Přehled anatomie člověka. Edited by Stanislav Laichman. 3. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2002. 140 s. ISBN 8024404958. info
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.