BVPP011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Ing. Igor Kuba (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVPP011p/01: Út 12:00–13:40 N03016/216a
BVPP011p/02: Út 14:00–15:40 N03016/216a
Předpoklady
Cílem je seznámit a prakticky naučit studenty poskytovat první pomoc v život ohrožujících situacích.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 58 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 27/58, pouze zareg.: 0/58
Mateřské obory
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- definovat základní algoritmy při poskytování první pomoci
- popsat postupy vedoucí k záchraně člověka při různých modelových situací
- rozhodnout o správném postupu dle klinických doporučení a guidelines
Osnova
 • Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí. Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria, dělení, ošetření. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky . Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T. Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem - celkové, místní. Poleptání - kyselinou, louhem. Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření. Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. Polytrauma, tonutí, intoxikace PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma. Případové studie k probraným tématům. Exkurze na výjezdové základně územního oddělení Brno, Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje.
Literatura
  povinná literatura
 • SAIBERTOVÁ, Simona. První pomoc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 86 s. ISBN 978-80-210-7020-2. info
  doporučená literatura
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 180 s. ISBN 9788024742007. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 9788024741994. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. Předlékařská první pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 117 s. ISBN 9788024723341. info
 • POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010. xvii, 474. ISBN 9788072623228. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je ukončen kolokviem (písemný test). Podmínkou vykonání kolokvia je udělení zápočtu z předmětu První pomoc - cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená studijní literatura: EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL https://www.erc.edu/, ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA http://www.resuscitace.cz/
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVPP011p