BVZI0321 Základy interní propedeutiky I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Karel Starý (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
MUDr. Karel Starý
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 N15190
Předpoklady
BKZA011p Základy anatomie -před. && BVAT011p Anatomie tráv. ústr. - p. && BKFY0222p Fyziologie II - přednáška && BVOT011c Odborná terminologie - cvičení && BVBE021p Bioenergetika - před. && BVPP011p První pomoc-předn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty v obecné části se základními metodami klinického vyšetřování pacientů včetně anamnézy a základními klinickými měřeními. Praktický nácvik se týká odběru anamnésy pacientů. Ve speciální části jsou probírány oborově zaměřené chorobné příznaky, vybraná nejčastější onemocnění a specializované vyšetřovací postupy a metodiky.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen:
- odebrat anamnézu pacientů;
- aplikovat základní metody klinického vyšetřování pacientů vzhledem ke svému oborovému zaměření.
Osnova
  • Obecná část: 1. úvod, anamnéza, skladba anamnézy, význam 2. základní pojmy výčet 3. základní vyšetřovací postupy – inspekce, palpace, perkuse, auskultace 4. základní nálezy při vyšetření od hlavy k patě I. 5. základní nálezy při vyšetření od hlavy k patě II. 6. základní měření : váa, výška, TK, TF, teplota Speciální část 1. Gastroenterologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 2. Hepatologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 3. Nefrologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 4.Hematologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 5. Pneumologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 6. Kardiologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody 7. Revmatologie a endokrinologie – příznaky onemocnění, vybraná onemocnění, vyšetřovací metody
Literatura
  • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003. 195 s. ISBN 8024706091. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, praktická výuka,
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BVZI0321