BVKV0421c Klinická výživa a dietologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. David Pospíšil (cvičící)
MUDr. Michal Šenkyřík (cvičící)
MUDr. Anna Žáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 15:30–18:50 N15190
Předpoklady
BVPF0321p Patologická fyziologie I -před && BVZI0321 Zákl.interní propedeutiky I-cv && BVLV0321c Léč. výživa I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Součástí předmětu je praktická výuka u lůžka nemocného.Po ukončení předmětu studenti by měli být schopni zvládnout vyšetření nutričního stavu konkrétního pacienta, kvantifikovat závažnost jeho nutriční poruchy a na tomto základě rozhodovat o vhodném způsobu nutriční podpory. Učí se sledovat pacienta v průběhu nutriční podpory, včetně nemocných s umělou výživou, zejména pokud je podávána enterální sondou. U těchto nemocných studenti zvládají monitorování tolerance enterální výživy, jejího efektu, nežádoucích účinků a komplikací. Osnovy zahrnují i ekonomické a etické aspekty nutriční podpory, porozumění výsledkům klinického výzkumu a nástin možných pokroků v blízké budoucnosti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen:
- identifikovat nutriční problém,
- aplikovat různé způsoby dietní intervence, jejich monitorování a zhodnocení
- porozumět výsledkům klinického výzkumu.
Osnova
  • 1) Lékařská anamnéza. Systematická nutriční anamnéza v praxi 2) Vyšetření nutričního stavu v praxi 3) Antropometrická měření nemocných, interpretace zjištěných výsledků 4) Interpretace laboratorních nutričních hodnot, nutriční sérové bílkoviny 5) Globální hodnocení nutričního stavu 6) Stanovení potřeby energie a bílkovin u konkrétního pacienta 7) Výpočet energetické bilance a dusíkové bilance u konkrétního pacienta 8) Rozbor příčin malnutrice u konkrétního nemocného a návrh způsobu nutriční podpory 9) Zavádění tenké nasogastrické sondy pro výživu, ověření správné polohy sondy
Literatura
  • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 487 s. ISBN 8024703203. info
  • NAVRÁTILOVÁ, Miroslava, Eva ČEŠKOVÁ a Ladislav SOBOTKA. Klinická výživa v psychiatrii. Praha: Maxdorf-Jesenius, 2000. 270 s. ISBN 80-85912-33-3. info
  • KELLER, U., R. MEIER a S. BERTOLI. Klinická výživa. Translated by Z. Slabochová. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1993. 236 s. ISBN 80-85526-08-5. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BVKV0421c