BVBE021p Bioenergetika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
Garance
MUDr. Lenka Forýtková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: chápat fyzikální (termodynamické) principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů); porozumět principům vybraných diagnostických přístrojů používaných ve všeobecném lékařství; rozeznávat možná rizika, která jsou spojena s jejich používáním; chápat účinků ionizujícího záření na živou hmotu
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- správně provádět některá biofyzikální měření;
- pochopit fyzikální (termodynamické) principy některých fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů);
- porozumí principům vybraných diagnostických přístrojů používaných ve všeobecném lékařství;
- rozezná možná rizika, která jsou spojena s jejich používáním; pochopení účinků ionizujícího záření na živou hmotu.
Osnova
  • 1. Úvod. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. 2. Biologické účinky ionizujícího záření. 3. Termodynamické zákony a entropie. 4. Termodynamické procesy v živých organismech. 5. Úvod do molekulární biofyziky. 6. Biofyzika biologických membrán. Bioelektrické jevy. 7. Biofyzika kardiovaskulárního systému. 8. Biofyzika respiračního systému. 9. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. 10. Moderní tomografické metody (CT, MRI). 11. Ultrazvukové zobrazovací metody.
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Zkouška je teoretická a student k ní může přistoupit teprve po získání zápočtu z praktických cvičení. Zkouška je ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.