BTZF031c Základy farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6. 11. 9:00–11:00 A19/326, Út 27. 11. 9:00–11:00 A19/326, Út 11. 12. 9:00–11:00 A19/326
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o léčivech používaných ve farmakoterapii vybraných nejvýznamnějších onemocnění a seznámit studenty s platnou legislativou týkající se léčiv. Důraz je kladen na to, aby mohl student nabyté znalosti o vybraných farmakologických skupinách léčiv používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii prakticky aplikovat. Výuka je zaměřená na aspekty, které se mohou promítnout do vzájemných žádoucích a nežádoucích interakcí léčiv.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- znát základní farmakologické principy a faktory ovlivňující účinky léčiva.
- umět pracovat s odbornými zdroji informací o léčivech
- znát základní pravidla lékařské preskripce.
- mít základní znalosti o léčivech používaných v terapii glaukomu, zánětlivých, alergických a mikrobiálních onemocnění v oftalmologii.
Osnova
 • BTZF031c - Základy farmakologie - praktická cvičení

  ORTOPTIKA

  Podzimní semestr 2018

 • 1. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Výpočty ve farmakologii. Informace o léčivech (SÚKL, EMA, Český lékopis, AISLP, Brevíř). Pravidla preskripce a používání léčivých přípravků.
 • 2. cvičení: Nesteroidní protizánětlivá léčiva. Glukokortikoidy a imunosupresivní léčiva. Cílená léčba v oftalmologii. Farmakoterapie alergických stavů - antihistaminika.
 • 3. cvičení: Farmakoterapie glaukomu, mydriatika, cykloplegika, miotika, látky používané při poruchách tvorby slz, antimikrobiální a protizánětlivá oftalmologika. Lokální anestetika používaná v oftalmologii. Zápočet. Domluva termínu na kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • MÁCHALOVÁ, Alena et. al., Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU. 2016. Dostupné z: http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
  doporučená literatura
 • Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
  neurčeno
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke, Illustrated by Jürgen Wirth. Vyd. 4., české. Praha: Grada, 2012. xiv, 366. ISBN 9788024739083. info
 • SLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2011. 394 s. ISBN 9788073875008. info
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 https://is.muni.cz/elportal/?id=1355954
Výukové metody
Součástí praktických cvičení je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie s následnou diskusí. Cvičení jsou doplněna videozáznamy, které demonstrují farmakologické principy, nebo experimentálními postupy z probírané oblasti.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně, formou cvičení.

Cvičení jsou povinná. K získání zápočtu je nutná 100-procentní účast na praktických cvičeních. K náhradě cvičení v případě absence student vypracuje referát na dané téma a bude učitelem z dané látky ústně přezkoušený.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí) denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 5 4949 3070.


Literatura ke studiu: Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina - Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.
Recommended literature for English-speaking students: selected chapters from the textbook: RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BTZF031c