BKZF031p Základy farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBC011p Biochemie &&( BKFY0222p Fyziologie II - přednáška || BOFY0222p Fyziologie II - před. ) &&( BKBI011 Biologie || BKLT011 Lék. latina ) && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p &&( BKFY0222p || BOFY0222p) &&( BKBI011 || BKLT011) &&BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumění hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léčiva či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické
znalost profilů žádoucích a nežádoucích účinků u hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léčiva či jejich kombinace vyvolávat účinky terapeutické, ale i nežádoucí a toxické
- rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu
Osnova
  • 1. PŘEDNÁŠKA: Obecné farmakologické pojmy. Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky.
  • 2. PŘEDNÁŠKA: Faktory ovlivňující účinek léčiva. Nežádoucí účinky léčiv. Lékové interakce. Výzkum a vývoj nových léčiv.
  • 3. PŘEDNÁŠKA: Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.
  • 4. PŘEDNÁŠKA: Anestetika. Myorelaxancia
Literatura
    doporučená literatura
  • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
V přednáškách jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teorie probíraného tématu.
Metody hodnocení
Kolokvium - písemná forma
Informace učitele
Studenti musí během studia prokázat aktivní znalost farmakologie. Závěrečné kolokvium probíha formou "multivýběrového" písemného testu z probíraných témat, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Test obsahuje 20 otázek hodnocených 20 body, vždy 1 správná odpověď. Pro úspěšné složení kolokvia je nutné získat alespoň 60% z maximálního možného počtu bodů (12 bodů/20 otázek). Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2.

Témata, ze kterých budou tvořeny otázky závěrečného písemného multi-výběrového testu, odpovídají probraným tématům dle sylabu přednášek a cvičení. Znalost těchto témat bude požadována v rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/BKZF031p