BOFA031p Základy farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0.5/0/0. 7,5. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BKBC011p Biochemie && BOFY0222p Fyziologie II - před. && BKLT011 Lék. latina && BKHI021p Histologie - před.
BKBC011p && BOFY0222p && BKLT011 && BKHI021p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické;
- znalost profilů žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu

Problematika oční farmakologie je součástí samostatného předmětu
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- porozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické;
- rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu
Osnova
 • BOFA031p - Základy farmakologie - přednášky

  OPTIKA a OPTOMETRIE, ORTOPTIKA

  Podzimní semestr 2020

 • 1. Obecné farmakologické pojmy. Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky.
 • 2. Faktory ovlivňující účinek léčiva. Nežádoucí účinky léčiv. Lékové interakce. Výzkum a vývoj nových léčiv.
 • 3. Farmakologie vegetativního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku a možnosti jejich ovlivnění.
 • 4. PŘEDNÁŠKA: Anestetika. Myorelaxancia.
Literatura
  doporučená literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
  neurčeno
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
Výukové metody
Součástí přednášek je teoretická příprava, kdy jsou studenti seznámení s jednotlivými tématy uvedenými v rozvrhu formou prezentace učitele farmakologie. Přednášky jsou doplněné obrázky a schématy, které demonstrují farmakologické principy. V přednáškách je probrána základní problematika látky. Tato znalost je dále prohlubována a procvičována na konkrétních praktických úkolech ve cvičeních. Ve studijních materiálech budou ke každému tématu dle sylabů k dispozici podklady pro samostudium a přípravu.

Přednášky budou probíhat jako online (teleprezenční) výuka
zajištěna jako synchronní přednáška v rozvrhovaném čase (s možností chatu, či dotazů učitele) anebo předem poskytnutá přednáška s následnou diskuzí a konzultací s učitelem v době rozvrhu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá jednosemestrálně. Student musí prokázat aktivní znalost farmakologie. Závěrečný test obsahuje 20 otázek hodnocených 20 body. U každé otázky je několik nabízených odpovědí, ze kterých student vybírá. Student volí jednu správnou odpověď z nabízených variant. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 12 bodů, tj. je nutné získat alespoň 60% z maximálního možného bodů. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů. Za každou správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Za nesprávnou odpověď a za nezodpovězenou otázku studentovi žádný bod odečten nebude.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5 (pavilon A19, 3. poschodí), denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 5 4949 3070.


Literatura ke studiu:
http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html

Výběr kapitol z učebnice MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů (2014) a podklady ke studiu poskytnuté ve výukových materiálech v IS.
Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

• • V podzimním semestru 2020 se výuka řídí fakultním semaforem, výuka přednášek probíhá primárně distančně, v případech karantény studentů nebo vyučujících budeme využívat synchronní výuku v online režimu i ve cvičeních, či hybridní výuku kombinací prezenční a synchronní online výuky.

• • Nemá-li student možnost synchronního k on-line připojení k výuce seminářů prostřednictvím aplikace MS Teams, je student povinen předem emailem kontaktovat vyučujícího a domluvit se na dalším postupu.

• • On-line účast se v případě karantény považuje za splněnou docházku na cvičení. Informace budou aktualizovány dle vývoje epidemiologické situace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.