BKBI011 Biologie

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Straková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:20 A11/334
Předpoklady
Znalost středoškolské biologie (je možné dostudovat například z Přehledu středoškolské biologie Biologického ústavu LF MU: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámení se s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi hlavních buněčných komponent
- pochopení základních dějů v buňce; a pochopení principů patologie těchto dějů při nádorových a genetických onemocněních
- pochopení základních principů dědičnosti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat složení, strukturu a funkce prokaryotických i eukaryotických buněk
- vysvětlit principy mezibuněčné komunikace a diferenciace buněk
- vysvětlit princpy regulace a účel buněčného dělení (mitóza a meióza)
- vysvětlit základní principy dědičnosti a podstatu lidských genetických onemocnění, popsat základní metody genové diagnostiky
- vysvětlit principy nádorové transformace
Osnova
 • Týden 1: Úvod. Biopolymery I - proteiny
 • Týden 2: Biopolymery II - nukleové kyseliny. Replikace DNA
 • Týden 3: Cesta od genu k proteinu - exprese genetické informace
 • Týden 4: Architektura buňky, membránový systém buňky
 • Týden 5: Cytoskeletální systém buňky
 • Týden 6: Buněčná komunikace. Buněčná diferenciace. Kmenové buňky
 • Týden 7: Mitóza a meióza
 • Týden 8: Regulace buněčného dělení (buněčný cyklus) a apoptóza
 • Týden 9: Principy dědičnosti I
 • Týden 10: Principy dědičnosti II
 • Týden 11: Metody studia genů. Genová diagnostika
 • Týden 12: Bakterie a viry
 • Týden 13: Nádorová transformace buněk. Rakovina
 • Týden 14: nahrazovací přednáška
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007. 182 stran. ISBN 9788072624492. info
Výukové metody
přednáška a diskuze
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem s 60 otázkami (30 otázek s možností více správných odpovědí, kde se za nesprávnou odpověď body odečítají + 30 otázek, kde student volí odpověď ano/ne). K úspěšnému složení zkoušky je potřeba získat minimálně 30 bodů ze 60. Více informací o zkoušce najdete na odkazu https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BKBI011/op/Informace_a_pokyny_ke_zkousce.pdf
Zkouška vyžaduje znalosti témat diskutovaných v přednášce. U zkoušky je důležité porozumění jednotlivým tématům a souvislostem mezi nimi.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BKBI011/index.qwarp
Veškeré užitečné informace najdete v interaktivní osnově předmětu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BKBI011/index.qwarp). Pro pochopení témat probíraných na přednáškách vám mohou pomoci e-skripta "Přehled středoškolské biologie", kde je stručně a přehledně popsaná většina témat, kterými se budeme zabývat na přednáškách. Skripta můžete také využít při přípravě na zkoušku.(https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.