BKBI011 Biologie

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Hříbková (cvičící)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (pomocník)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Martina Vráblíková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7:30–9:20 A11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; dokáže vysvětlit rozdíl mezi normálně a patologicky fungující buňkou; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech.
Osnova
 • 17. září: Úvod. Biopolymery I - proteiny.
 • 24. září: Biopolymery II - nukleové kyseliny.
 • 1. října: Realizace genetické informace.
 • 8. října: Membránový systém buňky.
 • 15. října: Cytoskeletální systém buňky.
 • 22. října: Diferenciace buněk. Kmenové buňky.
 • 29. října: Buněčný cyklus.
 • 5. listopadu: Mitóza a cytokineze. Meióza.
 • 12. listopadu: Nádorová transformace buněk. Viry.
 • 19. listopadu: Principy vertikálního přenosu genetické informace I.
 • 26. listopadu: Principy vertikálního přenosu genetické informace II.
 • 3. prosince: Metody studia genů.
 • 10. prosince: Lidský genom.
 • 17. prosince: Genová diagnostika.
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. ZÁKLADY BUNĚČNÉ BIOLOGIE: ÚVOD DO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE BUŇKY. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2006. xxvi, 630. ISBN 80-902906-2-0 (doporučené kapitoly 5-12, 14, 16-18)
 • CAMPBELL, Neil A. a Jane B. REECE. Biologie. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 80-251-1178-4 (doporučené kapitoly 5-8, 11-20, 27-28)
 • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepr. vyd. Praha: H & H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3 (doporučené kapitoly 2-5)
 • Miniskriptum v PDF: V. Raclavský: Úvod do základních metod molekulární genetiky. http://biologie.upol.cz/metody/
 • Ke studiu genetiky a genové diagnostiky: LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE, ČÁST DRUHÁ - GENETIKA (praktická cvičení), KOPECKÁ a spol., Brno 2002 - semináře a vybrané části případných protokolů praktických cvičení
 • For students in English programme: Essential cell biology. Edited by Bruce Alberts. 3rd ed. New York: Garland Science, 2009. ISBN 978-0-8153-4130-7.
 • For students in English programme: Medical genetics at a glance. Edited by D. J. Pritchard - Bruce R. Korf. 3rd ed. Chichester, England: Wiley-Blackwell, 2013. 1 online r. ISBN 9781118689028.
Výukové metody
dvouhodinová přednáška každý týden
Metody hodnocení
Účast na přednáškách není povinná. Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem s možnostmi odpovědí ano/ne. K úspěšnému složení zkoušky je potřeba správně zodpovědět minimálně 31 otázek ze 60. Více informací o zkoušce na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2014/BKBI011/op/Informace_o_zkousce.pdf
Informace učitele
Webová stránka předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2014/BKBI011/index.qwarp
Web page of the course: https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2014/BKBI011/index_ENG.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.