BVMI0322p Mikrobiologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Martin Krsek, CSc., MSc (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13. 9. 13:00–14:40 A21/112, Út 20. 9. 13:00–14:40 A21/112, Út 27. 9. 13:00–14:40 A21/112, Út 4. 10. 13:00–14:40 A21/112, Út 11. 10. 13:00–14:40 A21/112, Út 18. 10. 13:00–14:40 A21/112, Út 25. 10. 13:00–14:40 A21/112, Út 1. 11. 13:00–14:40 A21/112, Út 8. 11. 13:00–14:40 A21/112, Út 15. 11. 13:00–14:40 A21/112, Út 22. 11. 13:00–14:40 A21/112, Út 29. 11. 13:00–14:40 A21/112, Út 6. 12. 13:00–14:40 A21/112, Út 13. 12. 13:00–14:40 A21/112, Út 20. 12. 13:00–14:40 A21/112
Předpoklady
BVMI0221c Mikrobiologie I - cv. && BVMI0221p Mikrobiologie I - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu je zaměřen na význam a historii oboru, jeho postavení ve vědách o výživě, na biologickou, biochemickou charakteristiku virů, bakterií, parazitů a houbovitých organismů, na jejich výskyt,význam pro člověka a pro výrobu potravin (pozitivní – negativní). Student získá informace o mechanizmech mikrobiálního kažení poživatin a nebezpečí vyplývající z možnosti přenosu choroboplodných mikroorganismů na člověka.
Výstupy z učení
Student bude schopen :
- posoudit výsledky mikrobiologického vyšetření poživatin vzhledem k možnému zdravotnímu riziku;
- shrnout všeobecné vlastnosti mikroorganismů přicházejících do úvahy v potravinářství a při výrobě a kontrole poživatin;
- uplatnit mikrobiologické metody v systému HACCAP.
Osnova
 • Hodnocení mikrobiologického rizika: kroky, metody, limity, mikrobiologické nebezpečí, expozice.
 • Mykotoxiny jako zdravotně závažné produkty mikroorganismů, uplatňující se při výrobě, skladování a zpracování potravin.
Literatura
  doporučená literatura
 • Vacek, V. Alimentární infekce.Praha: Galén, 2005
 • MELICHERČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a dezinfekce. 2., doplň. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2015. 174 s. ISBN 9788074921391. info
 • ADAMS, Martin M. a M. O. MOSS. Food microbiology. 3rd ed. Cambridge: RSC Publishing, 2008. xiv, 463. ISBN 9780854042845. info
 • KLABAN, Vladimír. Ilustrovaný mikrobiologický slovník. 1. české vyd. Praha: Galén, 2005. xv, 654. ISBN 8072623419. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. přepracované vydání. Brno: NEPTUN, 2005. 351 s. ISBN 80-86850-00-5. info
 • GÖRNER, Fridrich a Ľubomír VALÍK. Aplikovaná mikrobiológia požívatín : principy mikrobiológie požívatín, potravinársky významné mikroorganizmy a ich skupiny, mikrobiológia potravinárskych výrob, ochorenia mikrobiálneho pôvodu, ktorých zárodky sú prenášené požívat. 1. vyd. Bratislava: Malé centrum, 2004. 528 s. ISBN 8096706497. info
 • ŠILHÁNKOVÁ, Ludmila. Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology. Vyd. 3., opr. a dopl., v Aca. Praha: Academia, 2002. 363 s. ISBN 8020010246. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Navazující předměty
Informace učitele
Při zkoušce jsou losovány tři otázky, podmínkou je, aby byly zodpovězeny všechny tři lépe než za F, v případě opakované zkoušky mohou být položeny neúspěšně zodpovězené otázky z předchozích pokusů. Otázky budou mít studenti k dispozici na fakultním webu. Kromě zadané literatury studenti dostanou k dispozici presentace všech přednášek a pracovní listy. Termíny přednášek a jejich náplň se zveřejňují v předmětové složce Organizační pokyny a také v písemné podobě na nástěnce ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/BVMI0322p