MIDS0343 Diplomový seminář III

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (cvičící)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Koutná (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 11. 10:00–11:40 F01B1/528, Po 23. 11. 10:00–11:40 F01B1/528, Po 30. 11. 10:00–11:40 F01B1/528
Předpoklady
MIDS0242 Diplomový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování analytické části diplomové práce.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - stanovit kritéria pro výběr respondentů;
- popsat použité metody pro zpracování získaných data;
- zpracovat získaná data prostřednictvím deskriptivní statistiky;
- vytvořit tabulky a grafy, včetně jejich interpretace;
- testovat stanovené hypotézy;
- popsat použité statistické metody;
- interpretovat výsledky statistického testování hypotéz.
Osnova
  • Metodika diplomové práce.
  • Kriteria pro výběr respondentů.
  • Deskriptivní zpracování získanych dat.
  • Tabulky, grafy, jejich interpretace.
  • Testování hypotéz.
  • Interpretace výsledků statistického testování.
  • Kódování získaných dat a jejich analýza a syntéza.
Literatura
    povinná literatura
  • šablona závěrečných prací https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Lekarska_fakulta/Smernice/SD2020-02/
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po předložení zpracované metodiky a analytické části diplomové práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.