aVLVL11Xpp Vnitřní lékařství - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/14/0. 210. 18 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Irena Andršová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Monika Blažková (cvičící)
MUDr. Klára Bochníčková (cvičící)
Mgr. Marek Borský (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Šárka Buřilová (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Milan Dastych (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hadrabová (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martin Harazim, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Horňák (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavla Kavříková (cvičící)
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Adam Koudelka (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Denis Lekeš (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Loja, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Maule (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Martina Palacková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
MUDr. David Pospíšil (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Semerád, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Šenkyřík (cvičící)
Hana Škabrahová, DiS. (cvičící)
MUDr. Jan Šlapák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Štork, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MVDr. Boris Tichý, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
MUDr. Tereza Vernerová (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Výška (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Barbora Weinbergerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: Interní kardiologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (28,50 %), Interní hematologická a onkologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (28,50 %), Interní gastroenterologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (28,50 %), Klinika nemocí plicních a tuberkulózy – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (14,50 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLVL11Xpp/Orange: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
aVLFA0822p Farmakologie II - přednáška && aVLSP03X Samostatná práce && aVLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && aVLVL101 Vnitřní lékařství && aVLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( aVLPG1022c Porodnictví a gynekologie II-c || aVLPG9X1 Porodnictví a gynekologie ) && aVLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && aVLCH091 Chirurgie && aVLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && aVLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && aVLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && aVLIN9X22p Infekční nemoci II && aVLNE9X1p Neurologie - přednáška && aVLON9X1p Klinická onkologie - př && aVLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && ( aVLKB091 Clinical Biochemistry || aVLFP091 Fyziologie a patologie novoroz || aVLAL091 Anesteziologie a léčba bolesti || aVLDO091 Klinická onkologie v pediatrii || aVLKF101 Klinická farmakologie || aVLKF091 Klinická farmakologie )
The preconditions of starting the course is completing theoretical subjects of pathological physiology, pharmacology and internal propedeutice and bloc 1-5 Internal Medicine.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the pre-graduate practice is to examine the acquired theoretical knowledge in clinical practice, to improve practical skills in the investigation of patients with internal diseases. After completing the internship, students will be able to properly examine the patients, choose the optimal diagnostic procedure and expedient pharmacotherapy. They will be able to proceed correctly in acute situations of internally ill patients
Výstupy z učení
After completing the pre-graduate practice, the student will be.
- prepared to pass the state-rigorous examination of internal medicine after the theoretical and practical aspects.
- to comprehensively investigate the patient,
- to propose an appropriate diagnostic and therapeutic procedure for internal diseases.
- to adequately decide in acute situations
Osnova
 • 1.Students are autonomous working at the patients s bed under the physician s supervision 2.Perform independent examinations and suggest diagnostic and therapeutic procedures. 3.Students are working at the policlinic under the physician s supervision 4.Expert seminars are part of the practice. 5.They take care of all clinical documentation and administration connected with patients hospitalization.
Literatura
  doporučená literatura
 • Souček M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha Grada Publishing 2011, ISBN 978-80-247-2110-1
  neurčeno
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon,
 • Češka Richard.: Interna (2., aktualizované vydání) triton 2015, 870s, ISBN 978-80-885-6
 • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006, 1158s., ISBN 978-80-7262-430-0
 • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2005, s. i-xxix. ISBN 0071391428. info
 • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2005, xxvii, 129. ISBN 007139141X. info
Výukové metody
In the course of pregraduate practice the students verify and strengthen their own theoretical and practical konowledge of clinical examination and laboratory investigation of internal diseases. They work independenty under the supervision of physicians in various departments and ambulance.
Metody hodnocení
Students work independently under the supervision of physicians at individual departments, consult individual pathological findings, laboratory values and the results of recommended examinations. . In the course of the seminars there is a discussion of the more complex medical problems of some patients. Student participation is mandatory. The practice is completed by the State Rigorous Exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.