aVLCH091 Chirurgie

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Čan (přednášející)
MUDr. Jaroslav Ivičič (přednášející)
MUDr. Petr Moravčík (přednášející)
MUDr. Roman Svatoň (přednášející)
MUDr. Vítězslav Vaverka (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Mach, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (cvičící)
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
II. chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The evaluation of acquired knowledge and skills in specialties - general surgery, traumatology, vascular surgery, orthopedics, burn surgery and pediatric surgery.
Výstupy z učení
After completing the subject, the student is able to: • recognize typical surgical diseases • recommend diagnostic workup and basic treatment • perform bedside examination of patients with common surgical diseases before and after surgery • describe basic surgical procedures • change the wound dressing • follow operating room protocols • recognize typical imaging findings in basic surgical diseases • perform a basic differential diagnosis.
Osnova
 • • Head and neck surgery • Chest wall, chest trauma, breast • Surgery of the lungs and mediastinum • Oesophageal surgery • Vascular surgery: arteries • Vascular surgery: veins • Metabolism and critical care in surgery • General traumatology • Clavicle, scapula, humeroscapular joint • Humerus, elbow joint • Forearm, wrist, hand • Traumatology (spine, pelvis) • Hip joint, proximal femur • Diaphysis, distal femur • Knee, lower leg • Ankle, foot • Revision lesson • Traumatology: polytrauma, spinal cord trauma • Hernias • Stomach and Duodenum • Liver and biliary system • Pancreas, Spleen • Small intestine and colon • Rectum & anus • Acute Abdomen • Paediatric surgery: Abdominal children surgery including acute abdomen • Congenital defects and its surgical treatment • Paediatric traumatology • Paediatric orthopaedics • Surgical oncology • Burns: introduction, intensive care in the burn shock, skin replacement, plastic and reconstructive surgery in burns
Literatura
  doporučená literatura
 • Schwartz's principles of surgery. Edited by F. Charles Brunicardi - Dana K. Andersen - Timothy R. Billiar - David. Tenth edition. New York: McGraw-Hill Medical, 2015. xviii, 206. ISBN 0071796754. info
 • Clinical surgery. Edited by M. M. Henry - Jeremy N. Thompson - Parveen J. Kumar - Michael L. Clark. Third edition. Edinburgh: Saunders, 2012. xiv, 758. ISBN 9780702030741. info
 • SABISTON, David C. Textbook of Surgery. 1991. ISBN 0-7216-3492-3. info
  neurčeno
 • HOLCOMB, George, Jerry MURPHY a Daniel OSTLIE. Ashcraft's Pediatric Surgery. 6th Edition. Saunders, 2014. 1192 s. ISBN 978-1-4557-4333-9. info
Výukové metody
Tuition is provided using a combination of presentations, bedside teaching, seminars with discussion and training at the simulation center in lessons Surgery I and II in the 4th study year.
Metody hodnocení
Credits for obligatory lesson attendance of Surgery I and II in the 4th study year. The evaluation of acquired knowledge and skills in Surgery I and II lessons is carried out by an exam in the 5th study year. The tuition in surgery continues in the 5th year with Surgery III and after the pregraduation practice in 6th year is finished with the State Exam of Surgery.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zkouška probíhá na pracovištích I. chirurgické kliniky FN u sv. Anny a Chirurgické kliniky FN Brno. Kontaktní osoby pro jednotlivá pracoviště: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny: Doc. Veverková, Chirurgická klinika FN Brno: Dr. Procházka. Další informace na vývěskách a sekretariátech příslušných pracovišť.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/aVLCH091