aVLPX084t Prázdninová praxe v chirurgii a vnitřním lékařství

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/8/0. 120. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Markéta Neckařová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0622p Pathophysiology II - lecture && aVLPA0622p Patologie II - před. && aVLLP0633c Propedeutika III - cv. && aVLPX061t Prázdninová praxe v prim.péči
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
This subject is arranged in cooperation with district hospitals and offers students the opportunity to be more familiar with the routine performance of the internal and surgical department and out-patient clinics.
Výstupy z učení
Student knows the structure and the functioning of internal and surgical hospital department.
Student is ready for the first contact with the patient at the internal and surgical hospital department.
Student knows the basics of communication with the patient and his relatives at the internal and surgical hospital department.
Student can manage acute situations in the internal and surgical hospital department.
Osnova
  • 1st week - department of medicine, diagnostic examination, diagnostic and treatment procedures, patient education, dimission
  • 2nd week - internal out-patient clinic, rules of the care on out-patient basis, cooperation with home care agencies, emergency dept.
  • 3rd week - surgical department, diagnostic procedures, bedside surgical procedures, operation theatre
  • 4th week - surgical out patient clinic, small injuries, acute abdomen, emergencies at surgical out-patient clinic
Literatura
    doporučená literatura
  • HOLUBEC, Luboš. Klinická propedeutika v klinických a interních oborech. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 62 stran. ISBN 9788026106715. info
  • CORNELL, Ann Weiser. Focusing in clinical practice : the essence of change. First edition. New York: W.W. Norton & Company, 2013. xxxvi, 250. ISBN 9780393707601. info
  • DOBIÁŠ, Viliam. Klinická propedeutika v urgentní medicíně. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 208 s. ISBN 9788024745718. info
  • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
Výukové metody
practical training at hospital during holidays
Metody hodnocení
Certificate of the district hospital, credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.