aVLPA0622p Patologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
3/0/0. 45. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Sylva Hotárková (přednášející)
MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Víta Žampachová (přednášející)
MUDr. Michal Hendrych (přednášející)
MUDr. Irena Kubelková (přednášející)
MUDr. Václav Kubeš, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ctirad Macháček (přednášející)
MUDr. Dávid Said (přednášející)
MUDr. Lukáš Frola (cvičící)
Markéta Grozertová (pomocník)
Dana Navrátilová (pomocník)
Linda Penčová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Dana Navrátilová
Dodavatelské pracoviště: I. ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (58,00 %), Ústav patologie – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (42,00 %)
Rozvrh
Po 17:00–19:30 PatÚI N01008
Předpoklady
aVLPA0521c Patologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Při výuce se klade důraz na morfologický substrát jednotlivých poruch z makroskopického i mikroskopického hlediska. Hlavní cíle kurzu patologie (patologická anatomie) jsou: porozumět základním patologickým procesům (regresivní změny, zánět, onkologie, imunitní poruchy); pochopit a umět aplikovat základní klasifikaci onkologických procesů; porozumět základní klasifikaci etiologicky definovaných procesů (zejm. infekčních chorob); seznámit se se základními metodikami praxe i výzkumu (zpracování tkání, speciální barvení, histochemie, imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární patologie); seznámit se s nemocemi s ohledem na jednotlivé orgány a orgánové skupiny; seznámit se s průběhem pitvy (cíl, provedení, hodnocení, pitevní protokol); seznámit se prakticky s laboratorním zpracováním tkání (příjem, popis, výběr vzorků);
Výstupy z učení
Student umí vysvětlit jednotlivé probírané pojmy. Student umí rozpoznat a popsat makroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění. Student umí rozpoznat a popsat mikroskopickou morfologii základních jednotek a onemocnění. Student zná etiologie základních onemocnění. Student umí popsat patofyziologii základních onemocnění. Student umí popsat základní symptomy základních onemocnění.
Osnova
 • The Liver and Biliary Tract; The Pancreas.
 • The Gastrointestinal Tract.
 • The Kidney.
 • Urinary collecting system. The Male Genital Systém.
 • The Female Genital System.
 • Diseases Of The Pregnancy. Pathology of the Fetus and Newborn.
 • The Breast.
 • The Central Nervous System (congenital abnormalities, vascular diseases, trauma).
 • The Skin.
 • The Central Nervous System: Tumors. The Peripheral Nervous Systém.
 • The Bones and Joints, Skeletal muscle.
 • Pathology of the endocrine system.
Literatura
  povinná literatura
 • Underwood's pathology : a clinical approach. Edited by Simon S. Cross. 6th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2013, xviii, 769. ISBN 9780702046735. info
  doporučená literatura
 • KUMAR, Vinay, Abul K. ABBAS a Jon C. ASTER. Robbins & Cotran pathologic basis of disease. Illustrated by James A. Perkins. Ninth edition. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2015, xvi, 1391. ISBN 9780808924500. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě přednášek a praktických cvičení. Výuka zahrnuje část teoretickou (přednášky) a část praktickou. Praktická část (laboratorní cvičení) má dvě části: histologická cvičení (mikroskopické a makroskopické obrazy nekroptických a bioptických vzorků) a pitevní cvičení (účast na demonstračních pitvách). Při výuce se využívá naších hypertextových výukových materiálů, které jsou dostupné v učebnách i prostřednictvím Internetu. Tyto materiály obsahují přibližně 3000 obrazů z různých zobrazovacích metod (makroskopické snímky, snímky z CT, MR, histologické obrazy, z nichž některé jsou přístupné metodou virtuálního mikroskopu, dále videa a další. Praktická cvičení přednášky se vzájemně doplňují. Přednášky poskytují přehlednou informaci o předmětu včetně obrazové dokumentace. Praktická cvičení doplňují přednášky o upřesňující informace, histopatologii a pitvu. Při výuce je dále využíváno testů ke kontrole výuky. Studenti se průběžně připravují na praktika, přičemž obsah každých praktických cvičení je předem zveřejněn na vývěskách ústavů.
Metody hodnocení
Přednášky: 3 hodiny týdně Praktika: 4 hodiny týdně; pitevní a histopatologická cvičení. Předmět je zakončený ústní zkouškou. Výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány V průběhu studia patologie jsou studenti průběžně zkoušení na praktických cvičeních. Zkoušení probíhá formou ústní nebo formou strojových nebo písemných testů (výběrový test nebo esej). Zkouška po absolvování dvou semestrů patologie má dvě části: praktickou a teoretickou. Praktická část probíhá formou diskuse nad mikroskopem nebo nad obrazy makroskopickými i mikroskopickými. Při teoretické části zkoušky studenti po krátké přípravě diskutují o náhodně vylosovaných tématech. Seznam těchto témat mají studenti k dispozici předem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.muni.cz/atlases
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z neurověd.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aVLPA0622p