aVLPF0622p Patologická fyziologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0521c Patol. fyziologie I - cvičení && aVLBC0422p Biochemie II - předn. && aVLFY0422p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
The aim of the subject is to train general medicine students in dynamic thinking about etiology and pathogenesis of diseases focused on special pathophysiology as well as molecular pathophysiology themes:
Pathophysiology of cardiovascular system.
Pathophysiology of digestive system, nutrition deficits.
Pathophysiology of endocrine system, metabolic diseases.
Pathophysiology of hemopoietic system, neoplasias.
Rheumatic diseases. Immunologically conditioned diseases.
Pathophysiology of respiratory tract.
Pathofphysiology of kidneys, disturbances in metabolism of water and ions.
Pathophysiology of nervous system.
Pathophysiology of muscles and sensory organs.
Výstupy z učení
Student discusses the etiopathogenesis of atherosclerosis at the molecular, cellular and tissue level
Student will describe the etiopathogenesis of systolic and diastolic dysfunction of myocardium and pressure and volume overload of the heart
Student distinguishes between the causes of arrhythmias
Student categorizes the clinical forms of ischemic heart disease and clinically important consequences of heart failure syndrome
Student will explain the general and special pathophysiology of shock conditions and basic types of shock
Student will sum up the most common causes of disorders of the respiratory apparatus
Student characterizes the pathophysiology of chronic bronchitis and pulmonary emphysema
Student will sum up the pathogenesis of respiratory insufficiency
Student controls the issue of regulation of renal perfusion
Student can explain the issue glomerulopathy
Student categorizes causes of acute and chronic renal failure
Student will explain the difference between acute and chronic effects of hormones
Student categorizes acute and chronic renal failure
Student will explain the difference between acute and chronic effects of hormones
Student discusses the pathophysiology of clinically significant endocrine disruption of the function
Student will describe the pathophysiology of clinically significant gastrointestinal disorders, from a clinical point of view
Student will describe the anemic syndrome including the effects of anemic hypoxia
Student discusses different classification of anemias
Student discusses the pathophysiological aspects of transfusion of blood and blood derivatives,
Student will describe the main categories of diseases of white blood cells
Student distinguishes principled differences between physiological and pathological blood clotting
Student discusses the most important hypocoagulation and hypercoagulation disorders
Student will sum up the etiopathogenesis of common diseases of the joints,
Student demonstrates a knowledge of the etiopathogenesis of diseases of the muscle and neuromuscular plate
Student rattles off examples of failures of a sensory sensation
Student demonstrates examples of common neurodegenerative diseases of CNS
Student discusses the pathophysiology of epilepsy,
Student will use knowledge of the composition of cerebrospinal fluid
Student argues the importance of stability of intracranial pressure and its components for the creation of intracranial hypertension
Student will sum up the function of autonomous (vegetative) system
Student will sum up the function of movement system and consequences of its failure
Student describes the systems important for the existence of consciousness and waking
Osnova
 • Sylabus
 • Pathophysiology of gastrointestinal system
 • Pathophysiology of fetoplacental unit
 • Pathophysiological aspects of chosen allergic and autoimmune diseases
 • Pathophysiological aspects of oncologic emergencies
 • General pathophysiology of endocrine system
 • Special pathophysiology of endocrine system
 • Pathophysiology of nutrition disorders
 • Pathophysiology of lipid metabolism defects
 • Pathophysiological aspects of sugar metabolism defects. Diabetes mellitus
 • Pathophysiology of vitamins
 • Pathophysiology of nervous system: motoric system
 • Pathophysiology of nervous system: degenerative disorders
 • DNA diagnostics in complex diseases. Basic principles of pharmacogenomics and personalized medicine.
Literatura
  povinná literatura
 • DAMJANOV, Ivan. Pathophysiology. Illustrated by Matt Chansky. 1st ed. Philadelphia: Saunders/Elsevier, 2009. vii, 464. ISBN 9781416002291. info
  doporučená literatura
 • Taschenatlas der Physiologie (Online). Edited by Agamemnon Despopoulos - Stefan Silbernagel. 5th ed., completely rev. and. New York: Thieme, 2003. xiii, 436. ISBN 1588900614. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Oral exam. The final exam is oral; student will answer 4 questions selected by lot from general, special pathophysiology, practicals and lectures. Individual evaluation from practicals (described by assistant) is taken into account.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Lectures are given in UCB according to harmonogram.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.