aVLBC0422p Biochemie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:50 B11/114
Předpoklady
aVLBI0222p Lékařská biologie II - př && aVLBF011p Biophysics - lecture && aVLBC0321s Biochemie I - sem. && aVLBC0321c Biochemie I - cvičení && aVLFY0321c Fyziologie I - cv. && aVLFY0321s Fyziologie I - sem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět na navazuje na Biochemii I (VLBC0321p) a zabývá se integrací biochemických pochodů v lidském těle. Cílem je porozumění biochemickým pochodům charakteristickým pro jednotlivé tkáně a orgány a principy jejich regulace. Zaměřuje se na vztahy mezi zdravím a nemocí z biochemického úhlu pohledu. Poukazuje na souvislosti mezi biochemickými principy a dalšími medicínskými předměty, jako je fyziologie, imunologie, farmakologie, toxikologie a další. Je současně úvodem do klinické biochemie.
Výstupy z učení
Student je schopen vysvětlit vzájemné vztahy mezi metabolismem živin za různých stavů organismu. Popíše metabolické charakteristiky hlavních orgánů a tkání a hlavní poruchy, diskutuje jejich souvislost s nemocemi. Rozumí a diskutuje principy udržování homeostázy a acidobazické rovnováhy v organismu, včetně řešení modelových situací Diskutuje složení tělních tekutin a jeho poruchy v souvislosti s principy homeostázy. Vysvětlí principy regulace metabolismu na všech úrovních.
Osnova
 • Digestion and absorption of lipids. Blood plasma lipids and the major groups of lipoproteins. Metabolic fate of chylomicrons and VLDL, the metabolism of HDL • The integration of intermediary metabolism at the tissue and organ level (after the meal, during starvation, stress, obesity, diabetes). • The metabolic functions of the liver. Metabolism of main nutrients. Catabolism of haemoglobin, bilirubin metabolism. Metabolism of iron and copper. • Biotransformation of xenobiotics. Two phases of biotransformation, typical reactions, cytochrome P450. Metabolism of ethanol. Water and Na+, K+ ions balance, osmolality and volume of ECF, regulation, disorders. • Transport of O2 and CO2. Metabolic pathways producing/consuming H+ ions.Buffer bases of blood, blood plasma, ICF, the parameters of acid-base status. • Normal renal functions. Glomerular filtration. Tubular resorption and secretion. • Steroid and thyroid hormones – biosynthesis, secretion, and effects. • Control of metabolism. Mechanism of hormone and neurotransmitter action. Types of cell membrane receptors, intracellular effects of ligand binding; intracellular receptors. • Metabolism of nervous tissue. Neuro-secretion. The biosynthesis and inactivation of neurotransmitters, neurotransmission across synapses. Cholinergic, adrenergic, and (inhibitory) gabaergic receptors. • Metabolism of calcium, magnesium, phosphates, fluorine, and iodine. Hormones involved in their metabolism. • The extracellular matrix. Synthesis and post-translational modifications of collagen, intermolecular crosslinks in collagen and elastin, proteoglycans. Calcification of bone, regulation. Biochemical markers of bone resorption and formation. • The major proteins of blood plasma. Endothelial cells. The blood-coagulation cascade, inhibition of clotting. Fibrinogen, fibrin, fibrinolysis. • Biochemistry of blood cells. Molecular principles of immunochemistry.
Literatura
  povinná literatura
 • RODWELL, Victor W., David A. BENDER a Kathleen M. BOTHAM. Harper's illustrated biochemistry. 30th ed. New York: Mc Graw- Hill, 2015. xii, 817. ISBN 9781259252860. info
 • Lecture files including lectures notes available in IS
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich ROEHM. Color Atlas of Biochemistry. 3rd ed. Georg Thieme Verlag, 2013. ISBN 978-3-13-100373-7. info
  doporučená literatura
 • RONNER, Peter. Netter's Essential Biochemistry. Philadelphia: Elsevier, 2018. 482 s. ISBN 978-1-929007-63-9. info
 • LIEBERMAN, Michael, Allan D. MARKS a Alisa PEET. Marks' basic medical biochemistry : a clinical approach. Illustrated by Matthew Chansky. 4th ed. Baltimore: Lippincott, Williams & Wilkins, 2013. ix, 1014. ISBN 9781451100037. info
 • VASUDEVAN, D. M., S. SREEKUMARI a Kannan VAIDYANATHAN. Textbook of biochemistry for medical students. Eighth edition. New Delhi: Jaypee The Health Sciences Publisher, 2016. xvi, 718. ISBN 9789385999741. info
Výukové metody
Teaching form are online lectures. Supplementary subjects are seminars and practicals
Metody hodnocení
Student must have course-unit credit of seminar and practicals in the day of exam. • The examination has only an oral part. The official list of examination questions will be published in the Study materials of aVLBC0422p. Three questions will be randomly selected from the three parts of the list. There will be no preparation time before the oral exam. Students are supposed to summarize the substantial and relevant issues. Examiners may ask additional questions. If appropriate, students may use paper and a pen. Exams will take place in the seminar rooms of the Department of Biochemistry in the usual contact mode.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/aVLBC0422p