aVLOZ0141p Ochrana a podpora zdraví I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Abanoub Riad (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 15. 9. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 29. 9. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 13. 10. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 27. 10. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 10. 11. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 24. 11. 18:00–19:40 B22/116 aula, St 8. 12. 18:00–19:40 B22/116 aula
Předpoklady

Bez prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Po úspěšném absolvování kurzu bude student znát základní pojmy a metody oboru Public Health.
Student bude umět vysvětlit přínos populačního přístupu ke studiu zdraví a nemoci a bude seznámen s východisky, obsahem a se základními pojmy a metodami epidemiologie.
Student bude umět vyhledávat a interpretovat relevantní data a využívat metody deskriptivní a analytické epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace.
Osnova

 • 1. Úvod do oboru Public Health. Přínos populačního přístupu ke zdraví.
 • 2. Zdraví populace a systém péče o zdraví ve společnosti.
 • 3. Zdraví a jeho determinanty. Sociální determinanty zdraví.
 • 4. Epidemiologie jako východisko zdravotní politiky.
 • 5. Mezinárodní spolupráce v prevenci šíření infekcí, eradikační programy.
Literatura
  povinná literatura
 • FLETCHER, Grant. Clinical Epidemiology: The Essentials. 6. vyd. Wolters Kluwer Health, 2020. 288 s. ISBN 978-1-9751-0955-4. info
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES: Principles of Epidemiology in Public Health Practice: Third Edition. An Introduction to Applied Epidemiology and Biostatistics. October 2006 - Updated May 2012. SELF-STUDY Course SS1978
Výukové metody

Seminář / cvičení, skupinové projekty a diskuze.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.

Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení

INFORMACE O KOLOKVIU
1.   Pro připuštění ke kolokviu je požadováno, aby student získal zápočet z předmětu aVLOZ0141c.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů kolokvia. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín kolokvia o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den kolokvia dostaví pozdě.
  b-) se ke kolokviu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení kolokvia může být kolokvium opakováno DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u kolokvia neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci kolokvia vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.


Kolokvium → písemná zkouška → test s 20 otázkami s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je potřeba získat minimálně 14 bodů / správných odpovědí).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → 14 a více správných odpovědí / bodů.
  Neuspěl → 13,99 a méně správných odpovědí / bodů.***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/aVLOZ0141p