aVLLM0522c Lékařská mikrobiologie II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., MBA (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Veronika Korecká (cvičící)
Mgr. Katarína Rebrošová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Siváková (cvičící)
Mgr. Petra Šišková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
Iva Holešovská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLLM0522c/30_31: Út 9:00–11:30 MiÚ, N02013, O. Zahradníček
aVLLM0522c/32_33: Čt 16:30–19:00 MiÚ, N02013, L. Vacek
aVLLM0522c/34_35: Čt 8:00–10:30 MiÚ, N02013, O. Zahradníček
Předpoklady
aVLLM0421c Lékařská mikrobiologie I - cv. && aVLBC0422c Biochemie II - cvičení && aVLBC0422s Biochemie II - seminář
Students are supposed to understand topics of the first term (subject VLLM0421p).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to acquaint students with the basics of diagnostic and therapeutic approaches in the most typical microbial diseases. This basic knowledge will then be broadened in clinical subjects (especially Infectology).
Those interested in deeper knowledge in antibiotic problematic and clinical microbiology may later register to the subject VSAT081 (Basics of antimicrobial therapy)
Výstupy z učení
At the end of the course student
* defines microbial findings in different localisations
* defines the difference between common microbial flora, temporary findings, contaminants and pathogens in various localisations
* records infections that are rare and the rather common ones
* defines basics of diagnostic and therapeutic approach in the most typical microbial disease; here, basis is only supposed, more enlargement is supposed in other subjects, namely Infectology

Namely student defines normal flora (if it does exist)/transitory findings/contaminants/pathogens in
* individual parts of upper and lower respiratory ways, lungs and middle ear
* different parts of gastrointestinal tract, livers, bile bladder and pancreas
* individual parts of uropoetic system
* individual parts of reproductive system
* individual parts of central and peripheral neural system
* bloodstream, bones, muscles and different tissues
* skin, eyes, external ear

The student also describes specific problems of microbial infections
* during pregnancy and delivery and during the first days after delivery
* in hospitalized, especially immunocompromised persons (healthcare-associated infections)
The student also composes the basic facts in
* problematics of biofilm detection (including testing of effectivity of antibiotics to biofilm)
* basic process of clinical microbiology (indication, sampling, material transport, specimen processing, result releasing, result interpretation)
Osnova
 • 1. Repeating, sampling of specimens in general
 • 2. Staphylococci; diagnostics of blodstream infections
 • 3. Steptococci; diagnostics of infections of upper respiratory ways
 • 4. G+ rods; diagnostics of skin and wound infections
 • 5. Enterobacteria; diagnostics of urinary tract infections
 • 6. G- non-fermenters, Campylobacter, Helicobacter; diagnostics of gastrointestinal infections
 • 7. G- bacteria not listed in previous lessons; diagnostics of purulent meningitis
 • 8. Anaerobic bateria; diagnostics of pyogene infections and infections of normally sterile tissues
 • 9. Mycobacteria; diagnostics of infections of lower respitatory ways (culturable)
 • 10. Spirochetes, neuroviruses; diagnostics of so called "asseptic" meningitis
 • 11. Chlamydia, Mycoplasma, Treponema; diagnostics of sexually transmitted diseases
 • 12. Respiratory viruses; diagnostics of infections of lower respitatory ways (non culturable)
 • 13. Some other bacteria; diagnostics of zoonozes and infections in pregnancy
 • 14. Repeating
Literatura
  povinná literatura
 • Medical microbiology : a guide to microbial infections : pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood. 18th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2012. xvi, 778. ISBN 9780702040900. info
  doporučená literatura
 • Mims' medical microbiology. Edited by Richard V. Goering - Cedric A. Mims. 4th ed. Philadelphia, PA: Mosby Elsevier, 2008. xi, 656. ISBN 9780808923725. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 6th ed. St. Louis: Mosby, 2008. 960 s. ISBN 0-323-05470-6. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • Book No 1 + lectures + all materials from practical sessions are basic for the examination. Other books are recommended
Výukové metody
practical sessions; self study
Metody hodnocení
Credits can be given to students that fulfill the conditions: 1) only excused absences or one allowed "sick day" 2) all protocols completed 3) all ROPOTs done 4) credit test completed succesflly
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Informace učitele
E-mail and phone contact:
Ass. prof. Filip Růžička, MD, PhD: fruzic@fnusa.cz, phone: 543 183 090 (head)
Ass. prof. Vladana Woznicová, MD, PhD: woznic@med.muni.cz
Secretary: Martina Ondříková, phone no: +420 543 183 091
Ondřej Zahradníček, MD: zahradnicek@fnusa.cz (contact person), phone no: +420 543 183 113
Veronika Holá, Ing, PhD: veronika.hola@fnusa.cz
Lenka Černohorská, MD, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 093
Monika Dvořáková Heroldová, MSc, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Milada Dvořáčková, MSc: milada.dvorackova@fnusa.cz
Lukáš Vacek, MSc: vacek.lukas.88@gmail.com
Veronika Lýčková, Ing, MSc: 324090@mail.muni.cz
Alena Siváková, MD: sivakova.alena@marsik.org
More information in the practical Hall of the institute.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky zápočtu jsou uvedeny v Doplňkových údajích k předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2023/aVLLM0522c