aZLPF0622p Pathophysiology II - lecture

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Julie Dobrovolná, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B22/116 aula
Předpoklady
aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLBC0422p Biochemie II - přednáška && aZLFY0422p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to train students in dynamic thinking about etiology and pathogenesis of diseases focused on special pathophysiology themes:
Pathophysiology of cardiovascular system.
Pathophysiology of digestive system, nutrition deficits.
Pathophysiology of endocrine system, metabolic diseases.
Pathophysiology of hemopoietic system, neoplasias.
Rheumatic diseases. Immunologically conditioned diseases.
Pathophysiology of respiratory tract.
Pathofphysiology of kidneys, disturbances in metabolism of water and ions.
Pathophysiology of nervous system.
Pathophysiology of muscles and sensory organs.
Výstupy z učení
Student will be able:
- to explain the pharmacological options affecting the secretion of gastric juice in the context of experimentally induced gastric ulcer in experimental animal model (inhibition of proton pump, H2 receptor blockade);
- to explain the pharmacological options affecting the secretion of gastric juice in the context of experimentally induced gastric ulcer in experimental animal model (inhibition of proton pump, H2 receptor blockade);
- to demonstrate the principle of load test (oGTT) in an animal model of experimentally induced diabetes (alloxan);
- to identify clinically relevant parameters describe nutritional status (calorimetry, BMI, WHR index, the weight, the skin-fold thickness, bioimpedance, DEXA) ;
- todemnostrate the examination of the quality of the skin barrier, through the examination of resistance and conductivity of the skin or a chemical (Burckhardt´s) examination with regard to the composition of the skin barrier;
- to demonstrate onset of obstruction icterus induced by ligation of ductus choledochus. He understands etiopathogenesis of other types of icterus (hemolytic, hepatic) and diagnostics of them using heme metabolites in urine, blood and stool using mitochondrial/cytoplasmatic membranes liver enzymes;
- to describe etiopathogenesis of venous thrombosis using data from experimental animal model;
- to explain the importance and principles of DNA d iagnostics to detect I/D polymorphism using PCR methodology ACE
Osnova
 • 1. Pathophysiology of GIT II – bowel diseases (incl. IBD) and etiopathogenesis of common malabsorption syndromes
 • 2. Pathophysiology of GIT III – etiopathogenesis of liver, pancreas and biliary tract disorders
 • 3. Pathophysiology of endocrine system I – homeostasis, principles of regulation and its disorders, chronobiology, central endocrine glands (hypothalamus, pituitary)
 • 4. Pathophysiology of endocrine system II – reproductive endocrinology disorders (ovaries, testes), abnormalities of fertility (PCOS), fetoplacental unit and pathophysiology of pregnancy (preeclampsia etc.)
 • 5. Pathophysiology of endocrine system III – adrenal cortex and medulla, thyroid gland
 • 6. Pathophysiology of endocrine system IV – parathyroid gland, metabolism and deficiency of D vitamins, calcium and phosphate metabolism disorders, pathological bone remodelling
 • 7. Pathophysiology of age-related processes, aging, longevity, death
 • 8. Pathophysiology of hematopoietic system I – haematological malignancies and precancerous states (myelodysplastic syndrome, leukaemias, lymphomas and multiple myeloma)
 • 9. Pathophysiology of hematopoietic system II – disorders of primary and secondary haemostasis (common hypo- and hypercoagulation states), thrombosis and embolization in typical locations
 • 10. Guest: Pathophysiology of hematopoietic system II – iron metabolism regulation and its disorders, etiopathogenesis of selected forms of anaemias (sideropenic, chron. disease), iron overload
 • 11.Pathophysiology of musculoskeletal system (bones, joints and muscles) incl. rheumatology (arthritis in systemic autoimmune diseases), muscular dystrophies, sarcopenia etc.
 • 12. Pathophysiology of nervous system I - motoric system (motoneurons, neuro-muscular junction, extrapyramidal system, cerebellum)
 • 13. Pathophysiology of nervous system II – etiopathogenic mechanisms od selected CNS disease (demyelinisation, neurodegeneration, neuroinflammation)
 • 14. Dean’s day
 • 15. Integrated pathophysiology of fluid, electrolyte and pH homeostasis
Literatura
  povinná literatura
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. s. 381-760. ISBN 9788024606743. info
 • NEČAS, Emanuel. Patologická fyziologie orgánových systémů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 379 s. ISBN 9788024606750. info
 • NEČAS, Emanuel a spol. Obecná patologická fyziologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 377 s. ISBN 80-246-0051-X. info
Výukové metody
lecture
Metody hodnocení
Oral exam. The final exam is oral; student will answer 4 questions selected by lot from general, special pathophysiology, practicals and lectures. Individual evaluation from practicals (described by assistant) is taken into account.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka probíhá každý týden.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/aZLPF0622p