aZLSP03X Samostatná práce

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Bořilová Linhartová, Ph.D., MBA (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Sedláková, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Petra Pavliňáková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Learn to work with literature student and professional work on optional subject.
Výstupy z učení
Individual project work is supplemented by a separate PowerPoint presentation on its own theme. Students will know how to work with professional literature.
Osnova
  • The work involves separate a) The literature provides the knowledge of the subject and processing of data in the form of surveillance work. or b) The data processing, statistical methods, the evaluation of the results, the wording and presentation of the conclusions in the form of publications or ppt presentation or c) His experimental work on the subject. The subject is to surrender and end the defense work in the workplace.
Literatura
  • http://anklf.med.muni.cz/knihovna
  • Odborná literatura bude stanovena školitelem na základě zadaného tématu.
  • JOHNSON, Tony, David G. PATRICK, Christopher William STOKES, David G. WILDGOOSE a Duncan J. WOOD. Basics of dental technology : a step by step approach. Second edition. Chichester: Willey Blackwell, 2016. ix, 187. ISBN 9781118886212. info
Výukové metody
individual project
Metody hodnocení
credit
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aZLSP03X