aZLED061p Konzervační zubní lékařství - endodoncie I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (přednášející)
Milena Prudíková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. 12:30–15:00 N04402, Po 24. 2. 12:30–15:00 N04402, Po 2. 3. 12:30–15:00 N04402, Po 9. 3. 12:30–15:00 N04402, Po 16. 3. 13:30–16:00 N04402
Předpoklady
aZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. && ( ZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. || aZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. ) && aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv.
aZLKZ051p && (ZLPL0562p || aZLPL0562p) && aZLPA0521c && aZLPF0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Fundamentals of diagnostics of diseases dental pulp and periodontal tissues. Preparation and basic root canal filling. Sealers.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen diagnostikovat onemocnění zubní dřeně a periodoncia navrhnout adekvátní terapii.
Osnova
  • Základy ošetření kořenového kanálku Anatomické struktury – for. apicale, tvar a průběh kořenových kanálků, změny podmíněné věkem. Onemocnění pulpy a apikální oblasti Pulpitidy – patomorfologický obraz, klinické projevy. Etiologie pulpitid – infekční, traumatické, iatrogení Nekrosa zubní dřeně, Vnitřní granulom Periodontitis – rozdělení, příčiny, klinické projevy Diferenciální diagnostika pulpitid Diferenciální diagnostika periodontitid Plán endodontické léčby, Příprava endodontické léčby, Koferdam Trepanační otvor a lokalizace vstupů do kořenových kanálků Zásady preparace trepanačních otvorů pro jednotlivé zuby Lokalizace vstupu do kořenových kanálků Postup u jednotlivých zubů Sondování kořenových kanálků a obecné zásady stanovení pracovní délky nástrojů Stanovení pracovní délky – rentgenologické metody-odontometrie Nástroje užívané k opracování kořenového kanálku Ruční nástroje, nástroje a přístroje pro strojové opracování kořenového kanálku. Obecné zásady opracování kořenového kanálku, irigancia, metody ručního opracování. Medikamentózní látky užívané k desinfekci kořenového kanálku Materiály pro provizorní uzávěr kořenového kanálku Předpoklady pro definitivní plnění kořenového kanálku, kořenové výplňové materiály užívané k plnění kořenového kanálku, složení, vlastnosti, indikace.
Literatura
    doporučená literatura
  • INGLE, John Ide a Leif K. BAKLAND. Endodontics. 5th ed. Hamilton: BC Decker, 2002. xvii, 974. ISBN 1550091883. info
  • Cohen's Pathways of the Pulp Expert Consult. Edited by Kenneth M. Hargreaves - Louis H. Berman - Ilan Rotstein. Eleventh edition. St. Louis, Mo.: Elsevier, 2016. xiii, 907. ISBN 9780323096355. info
  • Cohen’s pathways of the pulp. Edited by Louis H. Berman - Kenneth M. Hargreaves - Stephen Cohen. 10th ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2011. xvi, 952. ISBN 9780323064897. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Written test 25 questions, partly multiple choice, partly written answer. 17 answers must be correct.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/aZLED061p