aZLPD0631c Parodontologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MDDr. Filip Hromčík, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Peter Augustín, Ph.D. (cvičící)
MDDr. Petr Buchal (cvičící)
MDDr. Eva Buchalová (cvičící)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (cvičící)
MDDr. Adéla Halusková (cvičící)
MDDr. Lukáš Hliva (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (cvičící)
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D. (cvičící)
Milena Prudíková (pomocník)
Aneta Seroiszková, DiS. (pomocník)
Garance
MUDr. Hana Poskerová, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 25. 4. 7:30–12:30 N05502, Út 26. 4. 7:30–12:30 N05502, St 27. 4. 7:30–12:30 N05502, Čt 28. 4. 7:30–12:30 N05502, Pá 29. 4. 7:30–12:30 N05502
Předpoklady
aZLPL0562p Protetické zubní lék. II-před. && aZLOC0552c Orální chirurgie II - cvičení && ( aZLKZ051p Konzerv.z.l., léčba z.kazu-př. || aZLKZL051p Konzerv. zubní lék. I - před. )&& aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv.
aZLKZ051p && aZLPL0562p && aZLOC0552c && aZLPA0521c && aZLPF0521c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main goals are:
- to teach student communication with the patient
- finding history (personal, medical, allergic, dental)
- periodontal examination (indexes PBI, API, CPITN, BOP, description of gingiva, gingival recessions, periodontal pockets, attachment of upper and lower frenulas, examination of occlusion)
- examination of oral mucous membranes
Výstupy z učení
Student will be able:
- to find important anamnestic data from the patient
- motivate, educate and instruct oral hygiene at the patient
- to perform a basic periodontal examination (see above)
- to perform basic periodontal activities (removal of supragingival calculus, teeth polishing)
- to do an examination record in the card and establish the treatment plan.
Osnova
  • - periodontal examination (CPITN, PBI, BOP, see above) - description of the X-ray image - the periodontal instruments - classification of perio diseases - clinical signs of perio diseases: gingivitis, periodontitis, atrophy of periodontium - diagnosis of perio diseases and determination of the treatment plan - hygienic instruction - calculus removement
Literatura
  • SLEZÁK, Radovan. Preklinická parodontologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2007. 77 s. ISBN 9788087009185. info
  • STAROSTA, Martin. Plastická chirurgie parodontu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 114 s. ISBN 8024406640. info
  • HELLWIG, Elmar, Joachim KLIMEK a Thomas ATTIN. Záchovná stomatologie a parodontologie. Translated by Jan Streblov. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 331 s. ISBN 8024703114. info
  • MUTSCHELKNAUSS, Ralf E. Praktická parodontologie : klinické postupy. Edited by Jan Lindhe. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 532 s. ISBN 8090211887. info
  • STAROSTA, Martin a Hana ADÁMKOVÁ. Repetitorium parodontologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 42 s. ISBN 8024405741. info
  • FASSMANN, Antonín. Řízená tkáňová a kostní regenerace ve stomatologii. I. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 199 s. Avicenum. ISBN 80-247-0316-5. info
  • Praktická parodontologie. Edited by Radovan Slezák. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 1995. 148 s. ISBN 80-901024-8-4. info
Výukové metody
practical training
Metody hodnocení
- credit, 100% attendance at practical training - discussions at practical training - record from practice
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Slezák, R.: Diagnostika a chemoprofylaxe nemocí parodontu, 1999 Poleník, P.: Odborná praxe zubního lékaře – Parodontologie Buser D., Dahlin CH., Schenk R.K.: Guided Bone Regeneration in implant dentistry. Quintessence Publishing. 1994. Lynch S.E., Genco R. J., Marx R.E: Tissue Engineering. Quintessence Publishing. 1999
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/aZLPD0631c