aZLPF0622c Patologická fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (pomocník)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 28. 3. 7:00–9:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/208, Út 29. 3. 7:00–9:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/208, St 30. 3. 7:00–9:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/208, Čt 31. 3. 7:00–9:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/208, Pá 1. 4. 7:00–9:30 A18/208, 10:00–12:30 A18/208
Předpoklady
aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLBC0422p Biochemie II -přednáška && aZLFY0422p Fyziologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The objective of the practical exercises and seminars from pathological physiology is to provide students basic idea about experimental work during pathological conditions (diseases).
Výstupy z učení
The student will explain the pathophysiology of selected GIT disorders;
The student demonstrates the principle of load test (oGTT) in an animal model of experimentally induced diabetes (alloxan);
The student shall identify clinically relevant parameters describe nutritional status (calorimetry, BMI, WHR index, the weight, the skin-fold thickness, bioimpedance, DEXA) ;
The student demonstrates onset of obstruction icterus induced by ligation of ductus choledochus. The student understands etiopathogenesis of other types of icterus (hemolytic, hepatic) and diagnostics of them using heme metabolites in urine, blood and stool using mitochondrial/cytoplasmatic membranes liver enzymes;
The student describes etiopathogenesis of venous thrombosis using data from the experimental animal model;
Student discusses cerebrovascular disease, intracranial hypertension with regard to etiology;
The student discusses the connection with the development and progression of shock states with regard to the pathophysiology of anaphylactic shock.
Osnova
 • Practical exercises:
 • Anaphylactic reaction. Shock states (tutorial)
 • Anaemias, microscopy. (tutorial)
 • Pathophysiology of selected disorders of GIT (tutorial) I
 • Pathophysiology of selected disorders of GIT (tutorial) II
 • Statistical analyses
 • Exp. induced diabetes mellitus – diagnosis by glucose tolerance test
 • Neuropathophysiology (tutorial)
 • Exp. induced haemolytic, hepatotoxic and obstruction jaundice in lab. animal. Use of enzyme (and other) markers in diagnostics of selected pathophysiological states.
 • Exp. induced vein thrombosis in lab. animal
 • Eating disorders (tutorial) + credits
Literatura
Výukové metody
practical training
Metody hodnocení
Credit. Practical exercises are compulsory (absence can be excused only in case of sick leave). During the term, tutors can continuously test knowledge in written tests or students can be asked to elaborate special papers. Term tuition (blocks) is completed by credit, conditions for awarding credit are: i) participation in the practical exercises, ii) elaboration of protocols from experimental practical exercises, iii) further individually chosen tutor's criteria.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Je bezpodmínečně nutné nosit v průběhu praktické výuky laboratorní plášť a dbát na zásaby bezpečnosti práce. Student může ve zdůvodněných případech nahradit výuku v jiném pravidelném termínu, ale pouze po předchozí domluvě s vyučujícím.

Students have to be wearing lab coats during the practicals and follow the safety rules when working experimentally. Student can - with tutor's approval - substitute the particular practical with another group in case he/she has a justifiable reason for it.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2022/aZLPF0622c