aZLCH0833c Chirurgie III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (cvičící)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Rovný, MBA (cvičící)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Turek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Kateřina Grosche (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
I. chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Chirurgická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 25. 3. 7:30–12:30 N07191, Út 26. 3. 7:30–12:30 N07191, St 27. 3. 7:30–12:30 N07191, Čt 28. 3. 7:30–12:30 N07191, Pá 29. 3. 7:30–12:30 N07191
Předpoklady
aZLCH0732c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The tuition in the 8th term is focused on the general surgery in its whole extent, Classwork is provided by the combined way through presentations, bedside teaching, seminars with the discussion.
Výstupy z učení
After passing the three-semester subject the student will:
- know anatomy of head, neck and chest, including topographic anatomy.
- know the diseases in the individual areas and to diagnose them.
- know the traumatology issues in this area.
- be capable of differential diagnosis of diseases in the three areas and knowledge of the treatment of these diseases.
- be able to handle theoretically the bleeding in the head and neck areas, to know the basics of tissue suturing and the basics of anesthesia.
- be aware of general surgery in its whole entirety
Osnova
 • Hernias
 • Stomach and Duodenum
 • Liver and biliary system
 • Pancreas, Spleen
 • Small intestine
 • Colon, rectum & anus
 • Acute Abdomen
 • Traumatology (spine, pelvis)
 • Coxa, proximal femur
 • Diaphysis, distal femur
 • Knee, leg shin and calf)
 • Ankle, foot
Literatura
 • HOCH, Jiří a Jan LEFFLER. Speciální chirurgie : učebnice pro lékařské fakulty. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2003. 224 s. ISBN 8085912066. info
 • ZEMAN, Miroslav. Speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2000. 575 s. ISBN 8072620932. info
Výukové metody
The teaching is realized through presentations and following discussions, with the practical bedside demonstrations.
Metody hodnocení
The credit is given if the full attendance in lessons is fulfilled. The 8th term is terminated by the exam in surgery. The exam consist of practical (clinical case, case history, case analysis) and theoretical part.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Výuka probíhá na pracovištích I, II, chirurgické kliniky FN u sv. Anny, Chirurgické kliniky FN, Brno-Bohunice Kontaktní osoby pro jednotlivé předměty: I. chir: Doc. Veverková II.chir: prof. Staffa, Chir.klinika Bohunice: prof. Kala
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aZLCH0833c