aZLNE0811c Neurologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Štefánia Aulická, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdenka Bálintová (cvičící)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Boušek (cvičící)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Búřil, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Barbora Deutschová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Havlín (cvičící)
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Horák (cvičící)
MUDr. Tomáš Horák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislava Jakubíček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. René Jura (cvičící)
MUDr. Lenka Juříková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kadaňka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Kec (cvičící)
MUDr. Jan Kočica (cvičící)
MUDr. Jan Kolčava, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eduard Minks, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivona Morávková (cvičící)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Pail, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olesja Parmová, DiS., Ph.D. (cvičící)
MUDr. Stanislav Peška, CSc. (cvičící)
MUDr. Aneta Rajdová (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Řehulka, Ph.D. (cvičící)
Jaromíra Saláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Sedláčková (cvičící)
MUDr. Barbora Sklenárová (cvičící)
MUDr. Světlana Skutilová (cvičící)
MUDr. Ondřej Strýček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Vinklárek (cvičící)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Zatloukalová, Ph.D. (cvičící)
Jana Aberlová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Předpoklady
aZLPA0622p Patologie II - předn. && aZLPF0622p Patol. fyziologie II - před && aZLLM0522p Lék.oral.mikrobiologie II -př. && aZLIP061p Interní propedeutika - předn. && aZLFA0722c Farmakologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide the basic knowledge about: - key principles of clinical neurological examination; - the most important neurological symptoms and syndromes; - topical neurological diagnosis and differential diagnosis in the most important neurological diagnostic units; - indication of the most frequently used paraclinical examinations in neurological patients and the interpretation of their most important results.
Výstupy z učení
At the end of the course the students should be able to:
- understand and explain the basics and principles of neurology;
- work with information on the medical history and neurological examination to establish the symptoms and to derive syndromes of the neurological disorders;
- make reasoned decisions about the topical diagnosis and differential diagnosis based on the symptomatology;
- make deductions based on acquired knowledge in the field of neurology;
- indicate and interpret basic paraclinical examinations used in neurological patients.
Osnova
 • Clinical neurological examination, neurological propedeutics, semiology and syndromology. Main focus is put on the examination of cranial nerves. Furthermore, following topics will be adressed:
 • - taking neurological history;
 • - reflexology, palsies, pyramidal signs;
 • - sensory examination;
 • - extrapyramidal and cerebellar signs;
 • - examination of spine and spinal cord;
 • - disorders of the stance and walking;
 • - meningeal syndrome, intracranial hypo- and hypertension;
 • - uncousciousness;
 • - developmental neurology, neurological examination of pediatric patients.
Literatura
  povinná literatura
 • VIVEKANANDA, Umesh. Crash Course Neurology. Edited by Philip Xiu - Shreelata Datta. 5th edition. [Edinburgh?]: Elsevier, 2019. xi, 278. ISBN 9780702073854.
  doporučená literatura
 • Greenberg DA, Aminoff MJ, Simon RP. Lange Clinical Neurology, 11th Edition. McGraw Hill, 2020. xiii, 464. ISBN-10: 1260458350, ISBN-13: ‎978-1260458350
 • RŮŽIČKA, Evžen, Karel ŠONKA, Petr MARUSIČ a Robert RUSINA. Neurologie. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2019. xxxix, 541. ISBN 9788075536815. info
 • ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6. info
 • Učebnice speciální neurologie. Edited by Zdeněk Kadaňka. 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 302 s. ISBN 9788021053205. info
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
 • Učebnice speciální dětské neurologie : pro studenty 4. a 5. ročníku LF MU s rozšířenou výukou pediatrie. Edited by Hana Ošlejšková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 123 s. ISBN 9788021056596. info
Výukové metody
Internship + workshops including the practical lectures. Based on the epidemiological situation, interactive synchronous online teaching might be used for the workshops.
Metody hodnocení
Classified credit (practical exam as an integral part of final exam in Neurology) performed during the last day of the course consisting of: 1. clinical examination of the patient (incl. medical history), syndromological, topical and differential diagnosis; 2. oral exam focused on neurological propedeutics, clinical neurological examination and the indication and interpretation of basic paraclinic examinations used in neurological patients.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
The course takes place at one of the following neurological clinics according to the timetable: - Neurological clinic of the University hospital Brno (FN Brno) - 1st Department of Neurology of the St. Anne´s University Hospital (FN USA) The course starts at 8 a.m. and ends at 1 p.m. every day. At the beginning of the first day of their course, the students come to secretariat of particular department: - NK FN Brno, Jihlavská 20, 12th floor of the main building (L), Mrs. Saláková (53223 2503) - NK FN USA, Pekařská 53, building C1, 6th floor, Mrs. Aberlová (54318 2658) Students should bring by themselves white coats and neurological hammers. The neurological hammers are available e.g. in the Medical bookstore in A9 building of the University campus Bohunice (Kamenice 753/5, phone number 54949 3619). Students who take their course in NK FN Brno can borrow the hammer at the secretary (only at the time of they course in NK FN Brno, returnable deposit of 300,- czech crowns will be required). During the first day of the course, introduction to neurology propedeutics and neurological examination will be provided and practiced. The knowledge of clinical neurological examination and propedeutics will be checked by brief oral examinations during the latter part of the course. The rest of the lecture consists both from the clinical part and focused workshops with the specialists in patricular fields of neurology. During the last (5th) day of course, the students undergo the practical exam (classified credit), which represents an integral part of final exam in Neurology and consists of: 1. clinical examination of the patient (incl. medical history), syndromological, topical and differential diagnosis; 2. oral exam focused on clinical neurological examination, neurological propedeutics and the indication and interpretation of basic paraclinic examinations used in neurological patients. WE ASK THE STUDENTS FOR KEEPING ON THEIR MINDS THAT THE SCHEDULE OF THEIR COURSE CAN´T BE CHANGED (with the exception of few very serious reasons – stay abroad, long-term disease). More detailed informations (including the timetable of your course) are available on the notice boards at the secretariats of particular departments. For further details, you can also ask the deputy head of patricular clinic: - In FN Brno: asociate professor Pavel Štourač, MD, PhD (štourač.pavel@fnbrno.cz) - In FN USA: associate professor Marek Baláž, MD, PhD (marek.balaz@fnusa.cz) - In FDN assistant professor Ondřej Horák, MD (horak.ondrej@fnbrno.cz).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.