aVLDV7X1p Dermatovenerologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0.3/0/0. 4.5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Juraj Hegyi, PhD. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (cvičící)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Předpoklady
aVLPF0622p Pathophysiology II - lecture && aVLPA0622p Patologie II - před. && aVLLP0633c Propedeutika III - cv. && aVLLM0522p Lékařská mikrobiologie II -př.
Very good knowledge of theory in modern medicine.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the subject is to give an actual theoretic base and recent clinical knowledge to chosen problems in dermatovenereology. Special attendance is given to problems of protective functions of the skin realized by different skin barrier systems, skin immunology, theoretical base of light interactions with the skin, phototherapy indications and contraindications, a basic allergic reaction and different types of topical treatment.
Výstupy z učení
The student will be able:
- to describe and to differentiate pathological findings in common skin diseases to interpret it with basic differential diagnose, with the ability to propose investigation and treatment, with the background of knowledge of skin physiology and pathophysiological mechanisms.
Osnova
 • 1.den: Morphology.
 • 2.den: Skin Barrier Function.
 • 3.den: Examination of the Skin Function and Allergology.
 • 4.den: Phototherapy in Dermatology.
 • 5.den: Topical Therapy.
Literatura
  povinná literatura
 • Hunter, J.A.A. Clinical Dermatology. 3rd e., Blackwell Pub. 2002, ISBN: 0443071403
  neurčeno
 • VAŠKŮ, Vladimír. Psoriáza. Praha: Maxdorf, 2015, 128 stran. ISBN 9788073454302. info
Výukové metody
Lecture, an interactive dialog in seminars, study of theoretical background simultaneously.
Metody hodnocení
Giving the course-unit credit is conditioned by 100% attendance and current examination of knowledge. Evaluation of acquired knowledge in clinical dermatology by work with in patient, orally evaluation of basical knowledge of dermatovenereology by teacher during the practicals, possible control by supervisor/head of the department.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Průběžná aktualizace doporučené literatury, při detailním zájmu studentů o určitou oblast oboru doporučení literatury, příp. jiných zdrojů mimo základní seznam. Konzultace mimo vlastní výuku u pověřených učitelů možné.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2024/aVLDV7X1p