ZURb1120 Seminář k bakalářské práci I.

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. et Mgr. Karolína Bieliková (cvičící)
Mgr. Jana Blahošová (cvičící)
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (cvičící)
Mgr. Jan Boček (cvičící)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Doubek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Galík (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Alena Hesová (cvičící)
Khin-Wee Chen, PhD. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Kluknavská, PhD. (cvičící)
Bc. Klára Kubíčková (cvičící)
Mgr. Michaela Lebedíková (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Miškov (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Novotná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Paulenová (cvičící)
Mgr. Petra Pichaničová (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Mgr. Klára Smejkal (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Natálie Terčová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jana Ustohalová (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Verešová (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpán Žádník (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 AVC
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZURb1120/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! ZURb1119 Proseminář k bakalářské práci && ZURb1101 Žurnalistika && ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvodní seminář se soustředí se na přípravu draftu projektu bakalářské práce. Součástí je série přednášek, na nichž jsou představeny typy bakalářských prací a pravidla jejich tvorby a na nichž zároveň školitelé představují témata a typy prací, jež vedou. Studenti si následně volí své školitele, pod jejichž vedením formulují předběžné téma své bakalářské práce.
Výstupem ze semináře je anotace tématu bakalářské práce, která obsahuje (1) kontextuální zarámování řešeného problému, (2) základní rozvahu o teoretických a metodologických znalostech a dovednostech nutných k vypracování bakalářské práce a (3) rámcový plán studia povinných a povinně volitelných předmětů odpovídajících tématu bakalářské práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zformulovat základ tématu bakalářské práce,
- usadit řešený problém do teoretického a metodologického kontextu,
- vytvořit plán studia odpovídající tématu bakalářské práce.
Osnova
 • 1. Úvod, základní informace o struktuře, obsahu a ukončení předmětu.
 • 2. Cesta k cíli – informace o struktuře systému seminářů a procesu tvorby bakalářské práce, včetně časové rozvahy.
 • 3. Jak uvažovat o tématu a vybírat školitele.
 • 4. Představení základní struktury a jednotlivých typů bakalářských prací.
 • 5: Představení produktové bakalářské práce a jejich školitelů.
 • 6. Představení přehledové statě a školitelů tohoto typu bakalářské práce.
 • 7. Představení výzkumné a historické bakalářské práce a jejich školitelů.
 • 8. Jak psát odborný text – základní vhled a užitečné informace.
 • 9. Individuální konzultace se školiteli, diskuse o zvažovaných tématech.
 • 10. Volba školitele, odevzdání anotace bakalářské práce a plánu studia.
 • 11. Účast při obhajobách bakalářských prací.
 • 12. Přihlášení k tématu bakalářské práce v Informačním systému.
Literatura
 • PLÁŠEK, Radovan. Odborný text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 36 s. ISBN 978-80-210-7175-9. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999, 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996, 37 s. ISBN 8021302291. info
 • NEKUDA, Jaroslav a Antonín SLANÝ. Jak (ne)napsat závěrečnou práci : nejen pro posluchače Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 64 s. ISBN 8021007273. info
Výukové metody
přednáška, seminář, individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn výběrem vlastního školitele, odevzdáním anotace projektu bakalářské práce včetně rámcového studijního plánu a účastí na obhajobách bakalářských prací.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ZURb1120