ZURb1108 Audiovizuální žurnalistika

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbora Telferová (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1101 Žurnalistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je základem teoretické přípravy budoucích audiovizuálních žurnalistů a autorů audiovizuálních produktů pro různé typy médií. Na konci tohoto kurzu bude student schopen orientovat se v odborné teorii z oblasti audiovizuální žurnalistiky. Dále by měl být připraven profesionálně působit v audiovizuálních médiích a aplikovat odborné postupy výroby mediálního produktu. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Znalosti – student získá teoretické a faktické znalosti z oblasti audiovizuální žurnalistiky. Student bude schopen vyjmenovat hlavní témata z vyučované problematiky a vést odbornou diskuzi, bude schopen definovat programové formáty, popsat žánry, vysvětlit teoretické základy, analyzovat hlavní typologické rysy převládající ve sféře audiovizuální žurnalistiky.

Dovednosti - praktické a funkční – student bude schopen použít své teoretické znalosti a aplikovat je i v praxi, například při tvorbě audiovizuálních zpráv, reportáží, rozhovorů a dalších audiovizuálních celků z oboru. Bude schopen řešit základní problémy plánování,výroby a realizace audiovizuálních žurnalistických celků, bude schopen vytvořit výrobní plán, krátké žurnalistické celky. Bude schopen vést malý novinářský tým.

Obecné způsobilosti - kompetence – student bude schopen používat znalosti a dovednosti při praxi v audiovizuálních redakcích a zároveň pracovat jako audiovizuální žurnalista samostatně. Bude schopen převzít odpovědnosti na úrovni redaktora. Student dokáže řešit složité situace při práci v redakci a v terénu.
Osnova
 • Týden: 1
 • Téma:
 • Úvod
 • Instrukce
 • Týden: 2
 • Téma:
 • Televizní zpravodajství
 • Týden: 3
 • Téma:
 • Zprávy 24/7
 • User generated content
 • Televizní publicistika
 • Zadání prvního úkolu
 • Týden: 4
 • Téma:
 • Televizní zpravodajství - host
 • Týden: 5
 • Téma:
 • Auditivní tvorba
 • Zadání druhého úkolu
 • Týden: 6
 • Téma:
 • Auditivní tvorba - žánry
 • Týden: 7
 • Téma:
 • Auditivní tvorba - host
 • Týden: 8
 • Téma:
 • Veřejnoprávní vs. komerční
 • Týden: 9
 • Téma:
 • Zpravodajství a publicistika online
 • Týden: 10
 • Téma:
 • Sociální sítě a zpravodajství
 • Zadání třetího úkolu
 • Týden: 11
 • Téma:
 • Online zpravodajství - host
 • Týden: 12
 • Téma:
 • Spojené světy - konvergence médií
 • Týden: 13
 • Téma:
 • Reflexe úkolů
 • Co jsme v běžných hodinách nestihli
 • Q's & A's
 • Pokyny ke zkoušce
 • Podrobný sylabus naleznete ve studijních materiálech v ISu
Literatura
  povinná literatura
 • BOYD, Andrew. Broadcast journalism : techniques of radio and television news. Boston, MA: Elsevier, 2008. 377 s. ISBN 9780240810249. info
 • Zpravodajství v médiích. Edited by Barbora Osvaldová. Vydání třetí, revidovan. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 139 stran. ISBN 9788024646121. info
 • TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 4., prepracované vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2010. 288 s. ISBN 9788089447237. info
 • MOTAL, Jan. Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2. info
 • ORLEBAR, Jeremy. Kniha o televizi. Translated by Helena Bendová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2012. 213 s. ISBN 9788073312466. info
 • MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1999. 60 s. info
 • HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 - 2005: Poetika žánrů. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2008. info
 • JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům : z osmi desetiletí českého rozhlasu. Vyd. 1. Praha: Český rozhlas, 2003. 667 s. ISBN 8086762009. info
 • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. New York: New York University Press, 2006. xi, 308. ISBN 9780814742952. info
  neurčeno
 • Přesné vymezení literatury je uvedeno na závěr sylabu
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuze, rozbor ukázek, praktická práce s audiovizuálním materiálem.
Metody hodnocení
3 průběžné eseje - podmínka pro složení zkoušky Zkouška - písemný vědomostní test
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/fss/ZUR/PRAXE/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.