ENS217 Seminář k Úvodu do studia environmentalistiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2016

Předmět se v období podzim 2016 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (přednášející)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ENS114 Úvod do environmentalistiky || NOW ( ENS114 Úvod do environmentalistiky )
Kurz je volitelný seminář. Zapsat si jej mohou studenti bakalářského studia environmentálních studií, kteří jsou zároveň zapsáni v povinném předmětu/přednášce ENS114 Úvod do studia environmentalistiky (anebo jej mají už absolvován) a kteří si chtějí prohloubit přednášenou látku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semináře budou diskusní formou navazovat na povinnou přednášku ENS114 Úvod do studia environmentalistiky. Dále se pokusíme z odborného hlediska reflektovat aktuální zprávy z environmentální oblasti, prezentované v denním tisku.
Student prohloubí znalosti získané v kurzu ENS114 Úvod do studia environmentalistiky, dokáže se kompetentněji orientovat v dalším studiu z hlediska jeho tématického zaměření.
Osnova
  • 1.týden – Seznámení, diskuse nad obsahem semináře a jeho požadavky
  • 2.týden – Co je věda? Je humanitní environmentalistika věda? Hodnotící nebo nehodnotící věda
  • 3.týden – Multiparadigmativní věda
  • 4.týden - Různé pohledy na stav a vývoj světa
  • 5.-7. týden – Ekosystémy a lidský blahobyt
  • 8. týden - Příroda, hodnoty a ochránci přírody
  • 9.-10. týden - Různé názory na řešení ekologické tísně
  • 11.-13. týden - Referáty ze seminárních prací a diskuse
Metody hodnocení
Semináře diskusní formou a na základě četby prohloubí látku povinné přednášky kurzu ENS114 Úvod do studia environmentalistiky. Témata k diskusi, uvedená v osnově, budou dále rozšiřována a průběžně oznamována při přednáškách. Seminář vyžaduje domácí přípravu z četby českých a anglických textů z hodiny na hodinu. Jeho součástí bude sepsání povinného odborného eseje.
Výsledné hodnocení se sestává z: Povinné účasti - nanejvýš tři absence za semestr; přečtené literatury, krátká seminární práce - úvaha na téma „Pokus o environmentalistický komentář k novinovému/časopiseckému textu“ ; krátké prezentace textu na semináři.
Informace učitele
Limit studentů zapsaných do semináře je 20. Může se však registrovat i větší počet uchazečů. Je pravděpodobné, že poté, co budou sděleny studijní požadavky, část zaregistrovaných studentů od zápisu odstoupí. Ostatní budou zapsáni podle pořadí vytvořeného na základě výsledků vstupního testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.