MVZ211 Energetická bezpečnost: východiska a implikace pro fungování mezinárodního systému

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Jirušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Lehotský, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 19. 9. až St 19. 10. Čt 13:30–15:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Pá 21. 10. až Ne 18. 12. Čt 13:30–15:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy; a Čt 20. 10. 11:30–13:00 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům "energetickou bezpečnost" (EB) coby mnohovrstevnatý pojem zasahující do různých sfér fungování lidské společnosti od globální úrovně po lokální problematiky. Kurz tak činí s pomocí několika klíčových konceptů, jež budou studentům na vybraných případových studiích osvětleny. Studenti tak porozumí komplexnímu charakteru EB; budou schopni vysvětlit, co jednotlivé koncepty obnášejí a jaké konkrétní problematiky se s nimi pojí; díky specifickým případovým studiím získají vhled do aktuálního dění. Kurz posiluje interpretační dovednosti studentů a schopnost aplikace daného konceptu na vybraný případ.
Osnova
  • 1) Úvod do energetické bezpečnosti - klíčové koncepty. 2) Soběstačnost. 3) Interdependence. 4) Liberalizace. 5) Holandská nemoc. 6) Války o zdroje. 7) Průběžný test. 8) Pipeline policy. 9) Energetická tranzice. 10) Externality. 11) Námořní přeprava a pirátství. 12) Sociální rozvoj. 13) Lokální opozice.
Literatura
  • The Routledge handbook of energy security. Edited by Benjamin K. Sovacool. New York: Routledge, 2011. xviii, 436. ISBN 9780203834602. info
  • Energy security : economics, politics, strategies, and implications. Edited by Carlos Pascual - Jonathan Elkind. Washington: Brookings Institution Press, 2010. viii, 279. ISBN 9780815769194. info
  • Energy security challenges for the 21st century : a reference handbook. Edited by Gal Luft - Anne Korin. Santa Barbara, Calif.: Praeger Security International, 2009. xv, 372. ISBN 9780275999971. info
  • YERGIN, Daniel. The quest : energy, security and the remaking of the modern world. New York: Penguin Press, 2011. ix, 804. ISBN 9781594202834. info
Výukové metody
Četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách; průběžný test napomáhá kontinuální přípravě studentů; závěrečná zkouška slouží k sumarizaci získaných znalostí a dovedností.
Metody hodnocení
Povinná četba; průběžný test; závěrečná zkouška.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.