ZUR104 Úvod do mediálních a komunikačních studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
2/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 11:30–13:00 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR104/01: Po 15:15–16:45 Studio 527, K. Kirkosová
ZUR104/02: Po 17:00–18:30 Studio 527, M. Urbániková
ZUR104/03: Út 9:45–11:15 Studio 527, K. Kirkosová
ZUR104/04: Út 17:00–18:30 Studio 527, M. Tkaczyk
ZUR104/05: St 9:45–11:15 Studio 527, M. Tkaczyk
ZUR104/06: St 15:15–16:45 AVC, M. Urbániková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/150, pouze zareg.: 0/150
Jiné omezení: Kurz se vypisuje pouze pro studenty mediálních studií a žurnalistiky
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs tvoří první část čtyřsemestrového cyklu přednášek zaměřených na analýzu role masové komunikace a masových médií v moderní, respektive postmoderní společnosti. Úvodní část si klade za cíl seznámit posluchače s dvěmi základními komunikačními perspektivami (procesuální a sémiotickou) a s jejich teoretickými východisky. Hlavním cílem kurzu je objasnění znakové podstaty interpersonální i masové komunikace, a to především z pohledu lingvistického a sociologického (Barthes, Fiske Hartley, Hall, Hurwitz). Posluchači se v této souvislosti seznámí se základními východisky sémiotické analýzy masmediálních sdělení. Na konci kurzu budou kromě toho schopni a/ porozumět znakové podstatě interpersonální a masové komunikace a b/ vypracovat sémiotickou analýzu mediálních obsahů.
Osnova
 • 1.týden – téma: komunikační a mediální studia
 • 2. týden – téma: komunikace: základní vymezení
 • 3.týden - téma: základní komunikační teorie: procesuální a sémiotická škola
 • 4.týden - téma: znak a význam
 • 5.týden – téma: organizace znaku
 • 6.týden – téma: komunikační kódy: základní vymezení
 • 7.týden – téma: komunikační kódy: aplikace
 • 8.týden – téma: označování
 • 9.týden – téma: zpravodajství jako forma komunikace
 • 10.týden – téma: dominantní interpretace
 • 11.týden – téma: základní součásti zpravodajské narace
 • 12.týden – téma: strukturalistická východiska analýzy mediálních sdělení
Literatura
 • - Burton, G., Jirák, J.: Úvod do studia médií. Barrister and Principal. 2001.
 • - Lohisse, J.: Komunikační systémy: Socioatropologický pohled. Praha. Karolinum, 2003.
 • - Volek, J.: Úvod do komunikačních studií. Brno. FSS. 2002 (Skriptum v elektronické podobě)
 • Jirák, J., Kopplová, B.: Média a společnost. Portál 2003.
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
12 dvouhodinových přednášek písemný test+sémiotická analýza
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět je určen pro studenty I. ročníku. Studenti přicházející na FSS v září roku 2003 si předmět zapisují v PS 2003. Předmět tvoří součást postupové zkoušky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.