Bi9393en Analytical Cytometry

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karel Souček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Souček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! Bi9393 Analytická cytometrie ) && ! NOWANY ( Bi9393 Analytická cytometrie )
No limitation for enrollment.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
At the end of this course students should be able to: - understand principles and applications of modern methodologies of analytical cytometry such is flow cytometry, sorting, fluorescent imaging techniques; - understand basic principles of data analysis, their interpretation and presentation.
Výstupy z učení
The student will learn detail principles of flow cytometry and image analysis including practical applications of these methodologies.
Osnova
  • *Flow cytometry general introduction - basic principles and history *Principles of flow cytometry and sorting -fluorescence -excitation sources, optical systems and detection of fluorescence -signal processing and compensation -data visualization, analysis and presentation * Biological application of flow cytometry -cell biology (nucleic acid analysis, cell function analysis, principles and application of multiparametric methods) -cytogenetics -hydrobiology, Flow cytometric methods in cell death analysis * Application of flow cytometry in clinical immunology and hematology. Basic principles of the image analysis.
Literatura
    doporučená literatura
  • SHAPIRO, Howard M. Practical flow cytometry. 4th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2003. xlix, 681. ISBN 0471411256. info
Výukové metody
The lectures and discussions of the specialist with students are two most important parts of the course. The students will learn the principles of individual methodologies, and basic principles of data analysis. Practical demonstration of the instruments and equipments for flow cytometry and digital microscopy at the Institute of Biophysics in Brno is also included within the course.
Metody hodnocení
Course consists of lectures and two practical seminars. Every student will present short seminar. Form of exam is written test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/Bi9393en