G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Výravský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G3081 Metody praktické geologie || PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s lokalitami v Brně a jeho blízkém okolí jinou a snad i zábavnou formou. K poznávání těchto lokalit bude fungovat systém geocachingových multistageových keší, tedy hráč bude postupovat mezi jednotlivými lokalitami za pomocí vyřešených úkolů, které jej jednak provedou terénem, ale také si odnese znalosti o geologii Brna a okolí.
Výukové metody
Individuální terénní cvičení
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu student musí projít všemi fázemi hry a splnit požadované úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2017/2018.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: tři celodenní bloky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.